Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Minister Bruno Bruins geeft startschot voor beter vindbare en betrouwbare medicijninformatie

15-11-2018

Patiënten moeten betrouwbare en begrijpelijke medicijninformatie beter kunnen vinden op het internet. Om dat te bereiken gaf minister Bruno Bruins (VWS) vandaag het startschot voor het Netwerk Patiënteninformatie. Zeven organisaties tekenden vandaag een intentieverklaring en gaan aan de slag. De eerste concrete stap die gezet wordt, is het aan elkaar koppelen van vier websites: van de medicijnautoriteit (CBG), het  bijwerkingencentrum (Lareb), de huisartsen (NHG, Thuisarts.nl) en de apothekers (KNMP, Apotheek.nl).

‘Ik wil dat patiënten zo goed mogelijk geïnformeerd zijn over de mogelijkheden voor hun behandeling. En dat gaat ook over geneesmiddelen. Die informatie moet duidelijk vindbaar en begrijpelijk zijn. Dit netwerk helpt daarbij. Zo kunnen mensen samen met hun arts beslissen welke zorg het beste bij hen past.’ – Minister Bruins

Onderzoeksinstituut NIVEL, expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos en de Patiëntenfederatie Nederland adviseren de deelnemers in het Netwerk. Met hun relevante kennis kan het Netwerk rekening houden met wensen en behoeften van medicijngebruikers in Nederland. De kennis van Pharos richt zich hierbij met name op patiënten die laaggeletterd zijn of beperkte gezondheidsvaardigheden hebben: 1 op de 3 Nederlanders heeft moeite met vinden, begrijpen en toepassen van informatie over hun gezondheid.

Pharos en verantwoord medicijngebruik
De gevolgen van onjuist medicijngebruik zijn groot: het heeft een negatieve invloed op de klachten, het ziekteverloop en de gezondheid van de patiënt. Het leidt tot meer complicaties met als gevolg een toename van ziekenhuisopnamen en zorgkosten. Pharos zet zich in voor doelmatig medicijngebruik. We doen dat door de mondelinge en schriftelijke informatie aan patiënten door zorgverleners te verbeteren, en versterken van de samenwerking tussen huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen rond laaggeletterdheid. Meer over veilig medicijngebruik.

Waarom?

Veel Nederlanders gebruiken medicijnen. Het is belangrijk dat zij goed geïnformeerd worden over de werking, de risico’s en het gebruik van deze medicijnen. Op initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft NIVEL in 2016 onderzocht wat de informatiebehoeften van patiënten zijn. Eén van de conclusies van dit onderzoek is dat digitale medicijninformatie versnipperd wordt aangeboden. Ook is soms onduidelijk of een website betrouwbaar is. Informatie over medicijnen is niet altijd gemakkelijk te vinden en is niet altijd begrijpelijk. De partners in het Netwerk Patiënteninformatie gaan vanaf nu samen een bijdrage leveren om de digitale zoektocht  naar betrouwbare medicijninformatie eenvoudiger te maken. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op het verbeteren van de begrijpelijkheid van medicijninformatie. Dit kan bijvoorbeeld door helder taalgebruik en gebruik van animaties.

 

De e-mail nieuwsbrief van Pharos ontvangen? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
Terug naar het nieuwsoverzicht