Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Resultaten Pharos quickscan tolken

25-04-2012Tolken, Asielzoekers en vluchtelingen

De resultaten zijn eind februari 2012 besproken in het Platform Tolk- en Vertaaldiensten (ggz-instellingen, ziekenhuizen, KNMG, LHV, andere huisartsenvertegenwoordigers en kenniscentra).
Hieronder een samenvatting van voornaamste bevindingen uit de quickscan.

Maatregelen:

  • Veel zorgaanbieders met name ziekenhuizen en gespecialiseerde ggz-instellingen, vergoeden de tolk- en vertaaldiensten zelf. Zij hebben contracten afgesloten met TVCN of zetten bijvoorbeeld zzp-ers in.
  • De meeste zorginstellingen hebben contracten met TVCN, zonder afnameverplichting.
  • Een deel van de Instellingen zetten allochtone medewerkers of studenten in.
  • Sommige ggz-instellingen passen hun aanbod aan: bijvoorbeeld eerder doorverwijzen naar specialistische zorg. Of bepaalde behandelingen, zoals dag-klinische behandelingen, niet meer aanbieden.
  • ‘Kleinere’ zorgaanbieders zoals huisartsenpraktijken en een aantal ggz-instellingen vergoeden de kosten voor tolkdiensten niet zelf. Voor 850 huisartsen praktijken in achterstandswijken wordt mogelijk een tijdelijke regeling met achterstandsfondsen getroffen. De overige praktijken vallen hier niet onder.
  • Enkele huisartsenpraktijken hebben hun cliënten schriftelijk geïnformeerd dat zij tolkkosten óf zelf moeten betalen óf een informele tolk meenemen.

Signalen

  • Door de inzet van informele of semi-professionele tolken zijn meerdere consulten nodig om tot een juiste diagnose te komen.
  • Het matchen van allochtone medewerkers (of studenten) met de taalgroep van patiënten is tijdsintensief.
  • In de jeugdzorg en in de ggz is de inzet van informele tolken of semiprofessionele tolken extra gevoelig. Dit zet de hulpverlening onder druk.
  • In sommige gevallen moet de hulpverlener ‘nee’ verkopen en krijgt iemand geen hulp.

De e-mail nieuwsbrief van Pharos ontvangen? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
Terug naar het nieuwsoverzicht