Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Laaggeletterdheid is meer dan niet goed kunnen lezen of schrijven

15-09-2015laaggeletterdheid, sociaal economische gezondheidsverschillen, gezondheidsvaardigheden, Effectiviteit somatische zorg

10 procent van Nederlandse beroepsbevolking heeft moeite met lezen en rekenen (laaggeletterd). Ruim een kwart van de Nederlandse bevolking heeft (zeer) beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit zijn vaardigheden om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. 

‘Pharos zet zich in voor toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor iedereen. Dus ook voor laaggeletterden. Die hebben het extra moeilijk omdat veel informatie op schrift is,’ aldus Marjolijn van Leeuwen, deskundige op gebied van laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden bij Pharos. ‘Laaggeletterdheid gaat niet alleen over niet goed kunnen lezen of schrijven,’ stelt zij met klem. ‘Het gaat ook over het kunnen begrijpen van teksten. Dit hangt samen met de opleidingsachtergrond van patiënten. Des te lager, des te groter de kans dat cliënten een tekst niet begrijpen. Daarom is het voor zorgprofessionals belangrijk dat zij, bij wijze van indicatie, weten hoe lang hun cliënt naar school is geweest. Ook mensen met achteruitgaande cognitieve vaardigheden zoals ouderen kunnen moeite krijgen met schriftelijke informatie.’

Pharos is op verschillende manieren actief op het terrein van laaggeletterdheid. Van Leeuwen licht toe: ‘We zetten standaard schriftelijk voorlichtingsmateriaal om in beeldmateriaal met eenvoudige tekst.’ Als voorbeelden noemt zij de map Begrijp je lichaam (genomineerd voor de Alfabetiseringsprijs) en de voorlichtingsstrip Kelly en Karim krijgen een baby. Maar er is meer. Pharos geeft ook trainingen aan zorgprofessionals in het werken met laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. ‘Er zijn op dit moment gelukkig veel goede initiatieven maar er moet nog veel gebeuren om de praktijk van de gezondheidszorg daadwerkelijk toegankelijk te maken voor laaggeletterden,’ besluit van Leeuwen.

De e-mail nieuwsbrief van Pharos ontvangen? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
Terug naar het nieuwsoverzicht