Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Apothekerskoepel KNMP en Pharos sluiten convenant

03-11-2013sociaal economische gezondheidsverschillen, gezondheidsvaardigheden, veilig medicijngebruik

Pharos gaat samen met de KNMP de komende vier jaar werken aan verbetering van het geneesmiddelgebruik onder laaggeletterden, migranten en lage SES-groepen. Daartoe zullen beide partijen op 14 februari 2014 een convenant ondertekenen.
Een grote groep mensen in Nederland is functioneel analfabeet. Deze mensen hebben veelal een lagere sociaal economische status (SES). In de groep mensen met een chronische aandoening is de groep met een lage SES sterk oververtegenwoordigd. Uit onderzoek is gebleken dat de helft van alle voorgeschreven medicatie niet goed wordt gebruikt. Juist bij deze groep kan daarom grote winst gerealiseerd worden op het gebied van therapietrouw.
Uit eerder verkennend onderzoek is gebleken dat apothekers laaggeletterde patiënten (en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden) niet goed (her)kennen. Of technieken missen om hen daarbij te helpen.
In het convenant zijn concrete resultaten vastgelegd. Onder meer zullen KNMP-richtlijnen aangevuld worden met aandachtspunten voor migranten en laaggeletterden. Er zal voor apotheken een toolkit beschikbaar komen ter ondersteuning van het verbeteren van therapietrouw onder migranten en laaggeletterden. De apotheker is hiermee toegerust om deze groep goed te begeleiden tijdens het uitgiftegesprek. Ook zullen de curricula voor opleiding en nascholing van apotheekmedewerkers waar relevant aangevuld met kennis over verantwoord medicijngebruik bij migranten en laaggeletterden.

De e-mail nieuwsbrief van Pharos ontvangen? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
Terug naar het nieuwsoverzicht