Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Pharos ondertekent pledge laaggeletterdheid en gezondheid - Moeite met lezen kan grote gevolgen hebben

02-06-2015laaggeletterdheid, sociaal economische gezondheidsverschillen

1,3 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven. Zoveel moeite, dat dit directe gevolgen heeft voor hun gezondheid. Ze leven gemiddeld 19 jaar in minder goede gezondheid en zes jaar korter dan geletterde mensen. Concrete hulp bieden aan mensen die slecht lezen en schrijven en daardoor moeilijk te bereiken zijn, kan het beste door samenwerking. Daarom tekenen vandaag 18 toonaangevende (zorg)organisaties uit de regio West Brabant de pledge van de Alliantie gezondheid en geletterdheid bij het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid.

Taalvaardigheden maken gezonder
Laaggeletterdheid kost de samenleving jaarlijks 556 miljoen euro, waarvan 127 miljoen te maken heeft met gezondheidszorg. Nog veel belangrijker, onderzoek wijst uit dat taalvaardige mensen zich gezonder voelen, beter voor zichzelf kunnen zorgen en sociaal actiever en gezonder zijn. Iris van der Heide, onderzoeker NIVEL: ‘Laaggeletterden zijn over het algemeen slechter af wat hun gezondheid betreft. Daarom is het van belang na te denken over efficiënte manieren ze te informeren en te betrekken bij hun gezondheid. Belangrijke focuspunten hierbij zijn preventie en leefstijl.’ Dit is een van de conclusies van het onderzoek Laaggeletterdheid en gezondheid, de stand van zaken dat NIVEL in opdracht van Stichting Lezen en Schrijven verrichtte. Het onderzoek is voorafgaand van de ondertekening gepresenteerd. Download hier het rapport. 

Samenwerken gezondheid en geletterdheid  
Met de ondertekening van de pledge, beloven de alliantiepartners laaggeletterdheid actief aan te pakken daar waar mensen wonen, leren, werken en zorg ontvangen. De ondertekening vond plaats tijdens de themabijeenkomst Gezonder met Taal in het kader van het landelijke programma Alles is gezondheid. De ondertekende pledge sluit naadloos aan bij de doelstellingen van dit programma gezondheidsverschillen tussen mensen te verkleinen. Lees en bekijk de volledige pledge.

Alliantiepartners
Na de zeventien partners die al zijn aangesloten, tekenden vandaag de volgende 18 nieuwe partners: de ATEA Groep, de Bibliotheek, de Bibliotheek Het Markiezaat en de Bibliotheek VANnU, Cubiss, GGD West Brabant, Huisartsenkring West Brabant, InEen, het Kellebeek College, Lions International, Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering (ABC), Stichting de Kring Educatief, Taal doet Meer, Teacher in Media, Pharos, UWV, Voorwaartz, WVS Groept, van de Alliantie gezondheid en geletterdheid zijn actief in de domeinen onderwijs, welzijn, werk en zorg. Andere organisaties zijn van harte welkom zich ook aan te sluiten. Dit kan via Stichting Lezen & Schrijven.

Pledge Pharos

Vanuit het uitgangspunt ‘Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’ zet Pharos haar expertise en kennis in om gezondheidsverschillen terug te dringen en de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van de (gezondheids)zorg te verbeteren voor kwetsbare groepen.
Laaggeletterdheid is van grote invloed op de gezondheid en gezondheidsvaardigheden van mensen.

Pharos zal als partner van de Alliantie gezondheid en geletterdheid bijdragen aan het verbreden en verdiepen van de impact van Alles is gezondheid door:

  1. de invloed van laaggeletterdheid op gezondheid breed te blijven agenderen bij professionals, cliëntenraden en patiëntenorganisaties in de gezondheidszorg en bij gemeenten, via ons programma Gezond In, en ons programma Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden.
  2. training en ondersteuning van professionals in het herkennen van laaggeletterdheid. Vergroten van de bewustwording van de kansen die er liggen om hun zorg effectiever te laten zijn door het aanpassen van hun communicatie en daarvoor tools aan te reiken onder andere via ons programma Veilig medicijngebruik en onze vele contacten en projecten met huisartsen, andere eerstelijnswerkers, en sociale wijkteams.
  3. via professionals in de gezondheidszorg en gemeenten laaggeletterden toe te helpen leiden naar taalscholing.

 Zie ook: Laaggeletterdheid

Stichting Lezen & Schrijven
In elke gemeente, in elke organisatie zijn mensen die slecht lezen en schrijven. Zij verdienen een tweede kans. Een kans op een gezond en gelukkig leven, ook voor hun kinderen. Stichting Lezen & Schrijven helpt bij taalscholing voor volwassenen en weet hoe je taalachterstanden bij kinderen kunt voorkomen.

De e-mail nieuwsbrief van Pharos ontvangen? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
Terug naar het nieuwsoverzicht