Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Toolkit voor hulpverleners om taboeonderwerpen bespreekbaar te maken

29-02-2016migrantenjeugd, seksueel misbruik

Seksueel misbruik van kinderen binnen de familie komt veel voor; per jaar worden naar schatting 4700 kinderen in Nederland daar het slachtoffer van. In migrantenfamilies komt seksueel misbruik van kinderen net zo vaak voor als in autochtone families.

Door het taboe rondom seksualiteit is seksueel misbruik binnen veel migrantengroepen moeilijk bespreekbaar. Met als gevolg dat slachtoffers soms jarenlang met een geheim rondlopen waar zij met niemand over durven te praten en waarvoor zij geen hulp durven te zoeken.

In een tweejarige project “Aanpak seksueel misbruik in migrantenfamilies” heeft Pharos in samenwerking met vier migrantenzelforganisaties 57 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Een unieke samenwerking om een taboeonderwerp bespreekbaar te maken in gesloten, collectieve migrantengemeenschappen. Seksueel misbruik binnen de familie ter discussie stellen vergt namelijk een aanpak op maat. Deze aanpak is beschreven in een toolkit, het eindproduct van dit project.

De toolkit is speciaal ontwikkeld voor hulpverleners binnen reguliere instanties, zoals Veilig Thuis en lokale GGD-en, die in samenwerking met migrantenzelforganisaties dit probleem aan de orde willen stellen. Het is een handleiding over het organiseren van voorlichtings- en uitwisselingsbijeenkomsten. Juist bij een onderwerp dat nog een taboe is, is het van belang om samen te werken met getrainde voorlichters en sleutelfiguren  die hun achterban goed kennen.

De handleiding bestaat uit een omschrijving van de partners die nodig zijn voor een succesvolle samenwerking, de wijze waarop de doelgroep geworven kan worden, de rol van de voorlichter tijdens de bijeenkomsten, de opbouw van de bijeenkomst etc. Dit handzame document beschrijft alle stappen.

Mede mogelijk gemaakt door financiering van Kinderpostzegels

De toolkit downloaden

Meer over het project “Aanpak seksueel misbruik in migrantenfamilies”

De e-mail nieuwsbrief van Pharos ontvangen? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
Terug naar het nieuwsoverzicht