Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Voor goede zorg is ruimere inzet professionele tolken nodig

20-06-2016Tolken

NIVEL heeft op verzoek van de artsenfederatie KNMG onderzoek gedaan naar de inzet van tolken in de zorg. Uit dit onderzoek blijkt dat zorgverleners grote behoefte hebben aan een ruimere vergoedingsmogelijkheid voor de inzet van tolken in de zorg voor anderstalige patiënten. Ook moeten zorgverleners beter worden ondersteund bij de afweging om een tolk in te zetten. Deze conclusie is voor de KNMG aanleiding om bij de minister van VWS aan te dringen op een ruimere vergoedingsregeling voor tolken, namelijk voor die situaties waarin de patiënt onvoldoende Nederlands spreekt, de aard van de zorgvraag een professionele tolk vereist en de patiënt aantoonbaar geen professionele tolk kan betalen. Om patiënten goed te kunnen behandelen is het nu eenmaal cruciaal dat zorgverlener en patiënt elkaar goed begrijpen. Dit is met name voor de jeugdgezondheidszorg en de huisartsenzorg noodzakelijk, zo blijkt uit het onderzoek.

Uit de kennissynthese van Pharos naar zorgbehoefte voor nieuwkomende vluchtelingen kwam ook al de behoefte aan tolkvergoedingen voor vluchtelingen die in gemeenten worden gehuisvest en nog onvoldoende Nederlands hebben kunnen leren. Pharos ondersteunt vanuit de noodzaak tot goede en toegankelijke zorg de vraag om ruimere vergoeding voor professionele tolken.   

Zorgverleners: “Meer professionele tolken nodig voor goede zorg” (Nivel)

Voor goede zorg is ruimere inzet professionele tolken nodig (KNMG)

De e-mail nieuwsbrief van Pharos ontvangen? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
Terug naar het nieuwsoverzicht