Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Online checklist voor gemeenten: Hoever zijn we met integrale aanpak gezondheidsachterstanden?

03-11-2016gezondheidsvaardigheden, Gezond in...

Op 3 november 2016 lanceerde het stimuleringsprogramma Gezond in... de online versie van de checklist 'Waar staat onze gemeente met de integrale aanpak?'
Met de checklist brengen beleidsambtenaren in kaart wat de gemeente al doet om gezondheids­achterstanden aan te pakken en op welke punten de aanpak versterking nodig heeft. De uitslag van de vragenlijst kan worden opgeslagen en op een later tijdstip met een nieuwe invoer worden vergeleken. Zo wordt zichtbaar hoe de lokale aanpak zich ontwikkelt. > Naar online checklist

Achtergrond: vijf sporen en acht pijlers voor een succesvolle aanpak

Vele factoren hebben invloed op de gezondheid van mensen met lagere inkomens en een lage opleiding, daarom spelen uiteenlopende thema’s een rol bij de aanpak ervan. De (internationale) ervaring leert dat de sleutel ligt in een procesgerichte aanpak in buurt of wijk met een actieve rol voor de burger zelf. Deze aanpak is gericht op vijf sporen die in samenhang worden opgepakt: gedrag & vaardigheden, gezonde fysieke en sociale omgeving, goede en toegankelijke preventie en zorg, en participatie. Bij een lokale aanpak op deze vijf sporen vormen acht pijlers een belangrijke voorwaarde voor succes. Aandacht voor het proces en een stapsgewijze werkwijze zijn wellicht de belangrijkste voorspellers voor een duurzame aanpak. Daarnaast zijn draagvlak, de vaardigheden van de medewerkers en de professionals, energie en motivatie van mensen belangrijke voorwaarden voor een succesvolle aanpak. Gemeenten verkeren in verschillende fasen bij de opzet en uitvoering van het gezondheidsbeleid. Deze checklist is een instrument waarmee u als beleidsambtenaar (met gezondheidsbeleid in het takenpakket) in kaart kunt brengen welke stappen er in uw gemeente al zijn gezet en welke aspecten nog versterkt kunnen worden om te komen tot een integrale aanpak. De checklist kan op individuele basis ingevuld worden, maar ook gebruikt worden in interactieve sessies ter ondersteuning van de projectgroep die zich lokaal bezighoudt met de aanpak van gezondheidsachterstanden.

De e-mail nieuwsbrief van Pharos ontvangen? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
Terug naar het nieuwsoverzicht