Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Wereld Diabetes Dag: wat doet Pharos voor migranten en laagopgeleiden?

14-11-2016

De Wereld Diabetes Dag (WDD) op 14 november is een belangrijke wereldwijde bewustwording campagne voor diabetes. De dag werd in 1991 door de Internationale Diabetes Federatie (IDF) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geïntroduceerd als reactie op de alarmerende toename van diabetes over de hele wereld.

 

In Westerse landen komt diabetes (type 2) relatief veel voor onder migranten en mensen met lage sociaal economische status (SES) of lage gezondheidsvaardigheden. Tegelijkertijd hebben zij meer moeite met zelfmanagement en is de gangbare ondersteuning van zelfmanagement door professionals voor hen niet afdoende. Zij hebben dan ook vaker complicaties en slechtere uitkomsten van zorg, hoewel hun gebruik van (huisartsen)zorg groter is. Dit hangt onder andere samen met het feit dat zij vaak laaggeletterd zijn. Voor Pharos is diabetes bij laaggeletterden daarom een belangrijk thema.

Activiteiten en aanbod Pharos

Diabetes mellitus bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden en migranten

Relatie onderwijsniveau en diabetes type 2

OnderwijsniveauDiabetes type 2
basisonderwijs12,4
vmbo, mbo1, avo7,3
havo, vwo, mbo4,6
hbo3,1
wo1,9
onbekend12,4
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 14-7-2014.

 

In Westerse landen komt diabetes (type 2) meer voor onder migranten en mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Ook zijn er onder deze groepen meer complicaties en hogere sterfte als gevolg van diabetes.

Prevalentie van diabetes is 2-4 keer hoger onder migranten van Hindoestaans-Surinaamse, Creools-Surinaamse, Marokkaanse en Turkse afkomst dan onder autochtone Nederlanders.

 

De e-mail nieuwsbrief van Pharos ontvangen? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
Terug naar het nieuwsoverzicht