Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Tolken en de zorg voor statushouders

06-12-2016Tolken

Deze week wordt er een besluit genomen over de financiering van tolken in de zorg voor statushouders. Een aantal partijen in de Tweede Kamer hebben daarop aangedrongen, evenals beroepsorganisaties in de zorg.

Bekend is dat tolken in sommige situaties onmisbaar zijn in de zorg. Dit geldt zeker voor de zorg aan nieuwe statushouders die vaak nog niet de kans hebben gehad om Nederlands te leren. Als zij in een gemeente gaan wonen, zijn zij aangewezen op de reguliere zorgvoorzieningen, zoals de huisarts, het wijkteam, het ziekenhuis en de GGZ. Als zij geen Engels spreken en nog onvoldoende Nederlands zijn zij afhankelijk van een tolk wanneer zij hulp willen van hun huisarts of van een andere zorgverlener. Die tolk kan een vriend of familielid zijn. Bekend is dat voor lastige en beladen onderwerpen een professionele tolk de voorkeur heeft. Daartoe hebben beroepsgroepen in de zorg een ‘Kwaliteitsnorm tolkgebruik in de zorg’ ontwikkeld met handreikingen voor wanneer wel of niet een professionele tolk in te zetten en voor een efficiënte inzet ervan. Er is wetenschappelijke onderbouwing dat de inzet van tolken, waar nodig, leidt tot effectievere zorg. Verantwoorde zorg en preventie vragen om kwalitatief goede communicatie. De aan- of afwezigheid van tolken in de zorg hebben een directe relatie  met toegang en kwaliteit van de zorg. 

Recent onderzoek van Nivel laat zien dat bij taalproblemen in de zorg er in de helft van de gevallen een beroep wordt gedaan op informele tolken. Dit zijn niet-professionele vertalers zoals meegebrachte familieleden of partners. Over het algemeen werkt dit goed, maar bij een kwart van de contacten vinden zorgverleners deze oplossing niet afdoende. Zij vinden een professionele tolk achteraf gezien dan toch noodzakelijk. Dit geldt ook voor de nieuwe statushouders.  

Het beleid in Nederland is erop gericht dat statushouders in de gemeente zo snel mogelijk inburgeren en participeren in de samenleving. Het beleid is tevens gericht op vroegsignalering van en tijdige hulp bij mogelijke gezondheidsproblemen. Dit vooral met het oog op het behoud van veerkracht en vitaliteit bij statushouders. Professionals geven regelmatig aan dat het kunnen inzetten van professionele tolken, daar waar dat volgens  normen van de beroepsgroep nodig is, hierbij een voorwaarde is.    

Pharos beveelt aan om te zoeken naar een duurzame regeling voor de inzet van professionele tolken.  

> Meer over tolken in de zorg

De e-mail nieuwsbrief van Pharos ontvangen? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
Terug naar het nieuwsoverzicht