Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Koninklijke belangstelling voor succesvol Pharos-programma Aan de Slag!

16-12-2016Asielzoekers en vluchtelingen, Aan de slag

Koning Willem-Alexander bracht vrijdag 16 december een verrassingsbezoek aan het Pharos-programma Aan de Slag. Vergezeld door de burgemeester van Utrecht sprak hij met Ronald van der Giessen (directeur Oranje Fonds) en Monica van Berkum (directeur Pharos) over dit initiatief en andere activiteiten van Pharos en haar partners. Bij de gesprekken waren nieuwkomers, medewerkers van maatschappelijke organisaties, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) aanwezig.

Koning Willem-Alexander

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Oranje Fonds en het Kansfonds ondersteunen het programma. Pharos heeft in september jl.de Helffer Kootkar Prijs in ontvangst genomen voor Aan de Slag. Pharos kreeg deze prijs als waardering voor de onderscheidende wijze waarop maatschappelijke participatie van asielzoekers en vluchtelingen bevorderd wordt. Als beschermheer van het Oranje Fonds bezoekt de koning regelmatig initiatieven die door dit fonds worden ondersteund, zoals vandaag het Aan de Slag project! Persbericht

Blauw Bloed - Koning spreekt asielzoekers die vrijwilligerswerk doen (met videoreportage) - Volledige uitzending

Vrijwilligerswerk door bewoners van asielzoekerscentra

Aan de Slag is een succesvolle methode om bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk in de gemeente.
In Aan de Slag werken verschillende lokale partijen met elkaar samen: bewoners en medewerkers van asielzoekerscentra, gemeenteambtenaren, medewerkers van de vrijwilligerscentrale, van maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.

Een win-win situatie

Bewoners van asielzoekerscentra krijgen de kans actief bezig te zijn, een zinvolle bijdrage te leveren, Nederlanders te ontmoeten, de Nederlandse taal te leren, Nederland te ontdekken en daarmee aan hun toekomst te werken.

Maatschappelijke organisaties krijgen gemotiveerde vrijwilligers, breiden hun vrijwilligersbestand uit en bieden Nederlanders en nieuwkomers, die elkaar anders nooit zouden ontmoeten, de kans om elkaar op een plezierige manier te leren kennen.

Vrijwilligerscentrales krijgen meer diversiteit in hun vrijwilligersbestand, kunnen een groter aantal vrijwilligers bieden aan hun lokale partners en worden toekomstbestendiger.

Gemeenten bieden nieuwkomers de mogelijkheid om te participeren in de samenleving, geven concreet invulling aan meedoen voor iedereen, laten hun inwoners op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen en bevorderen zo de leefbaarheid in hun wijken.

Succesfactoren

  • Bewoners van asielzoekerscentra staan centraal. Zij zijn betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten.
  • Nieuwkomers die al in de gemeente wonen enthousiasmeren, werven en begeleiden bewoners van asielzoekerscentra naar vrijwilligersactiviteiten toe.
  • De aanpak sluit aan bij bestaande structuren en voorzieningen in de gemeente. Er wordt niet iets nieuws opgezet.
  • Bewoners van asielzoekerscentra haken in groepjes aan bij reguliere vrijwilligersactiviteiten en voeren de klussen samen met Nederlandse vrijwilligers uit. Zij zijn een versterking van het team.
  • Het aanbod aan vrijwilligerswerk is heel divers, zodat het aansluit bij de bewoners van het asielzoekerscentrum.
  • Het vrijwilligerswerk is laagdrempelig en praktisch, waarbij kennis van de Nederlandse taal niet nodig is.

Landelijk programma

Aan de Slag is in de gemeenten Nijmegen en Utrecht met positieve resultaten vormgegeven. Diverse werkwijzen zijn getest om te komen tot overdraagbare succesfactoren. Tot en met 2018 delen we deze succesfactoren landelijk, regionaal en lokaal. Lokale projectteams in 25 gemeenten krijgen hierbij ondersteuning op maat. Het programma geeft een impuls om nieuwkomers zo snel mogelijk toe te leiden naar vrijwilligerswerk in de gemeente. De lokale projectteams dragen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de continuering van Aan de Slag.
Pharos voert dit traject uit in samenwerking met Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Vereniging Nederlandse Gemeenten en VluchtelingenWerk Nederland met ondersteuning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Oranje Fonds en Kansfonds. www.aandeslag.info

Voorbeelden vrijwilligerswerk

  • Activiteiten in het groen, zoals onderhoud van wijktuintjes en bossen
  • Vrijwilligerswerk in de zorg, zoals activiteitenbegeleiding, wandelclubs en gezamenlijk koken en eten
  • Klussen bij sportverenigingen, zoals onderhoud van terreinen, ondersteuning bij de organisatie van toernooien en opendagen
  • Bijdragen in de organisatie van evenementen, zoals festivals, buurtfeesten, de Vierdaagse en Koningsdag

Brochure voor wie aan de slag wil met asielzoekers

Maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk hebben vaak behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Mogelijk komt ook uw organisatie regelmatig handen te kort. In de brochure 'Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang' van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vindt u tips en aandachtspunten voor maatschappelijke organisaties.

Voor meer informatie neem contact op met:

Marieke Stopel, programmaleider Pharos
Ursela van Dijk, senior adviseur Pharos
aandeslag@pharos.nl, www.aandeslag.info

Minister Asscher wil dat vluchteling vrijwilligerswerk doet. (Volkskrant, 14 augustus 2016)

Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kansfonds en het Oranje Fonds.

                   

De e-mail nieuwsbrief van Pharos ontvangen? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
Terug naar het nieuwsoverzicht