Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Hoger risico verdrinking voor jonge nieuwkomers

11-07-2017Gezond opgroeien

In juni van dit jaar verdronken in de Gelderse rivieren 4 mensen. Drie van hen hadden een niet-Nederlandse afkomst. Een van hen was een 13 jarige Syrische jongen die verdronk in de Waal. Ook in andere open wateren en in zwembaden verdrinken kinderen en volwassen nieuwkomers. Alert zijn op het risico van verdrinking in waterrijk Nederland zit in het DNA van de Nederlandse samenleving. Voor kinderen geboren uit ouders die als migrant of vluchteling naar Nederland zijn gekomen zijn de gevaren van 'het water' minder bekend. Ook als zij al een beetje kunnen zwemmen lopen zij grote risico’s.  Denk bijvoorbeeld aan:

  • Sterke stroming in een rivier.
  • Kramp door de koude temperatuur
  • Door troebel water de bodem niet zien
  • Eb en vloed in kustwateren
  • Golven en aanzuiging door voorbijvarende schepen
  • Maar ook in zwembaden lopen kinderen gevaar

Herhaling van voorlichting is noodzakelijk

Onder 15- tot 30-jarigen die oorspronkelijk uit een niet-westers land naar Nederland emigreerden komt verdrinking bijna 4 keer zoveel voor in vergelijking met autochtone Nederlanders. Bij kinderen tot vijftien jaar overlijden bijna drie keer zoveel niet-westerse migrantenkinderen. (CBS[1]). Voorlichting over de risico’s van zwemwater, zwembaden en zwemmen is daarom van groot belang. Voorlichting biedt geen garantie, maar het zal in een aantal situaties kinderen en ouders alert maken. De voorlichting moet ook steeds opnieuw herhaald worden. Jaarlijks voor de zomer, of bij een aangekondigde hittegolf. (Afbeelding folders COA)

Voorlichting voor migrantenkinderen

Voorlichting kan gegeven worden via scholen, vluchtelingenwerk, de jeugdverpleegkundigen, maar ook als je buur bent van nieuwkomers. Bespreek met kinderen en ouders waar je contact mee hebt of ze (kunnen) zwemmen, waar ze in de buurt zwemmen en benoem de risico’s. Peil de kennis over open water, en wat nodig is om veilig te zwemmen. Dat is al een eerste stap. Van belang is dat voorlichting lokaal wordt georganiseerd. Benader de GGD, bijvoorbeeld de afdeling gezondheidsbevordering of de jeugdgezondheidszorg, om mee te denken over voorlichting. Ouders en kinderen kunnen bijvoorbeeld via school geïnformeerd worden. Lokaal weet ‘iedereen’ wat de favoriete en soms gevaarlijke zwemplekken zijn. Het helpt je te realiseren dat nieuwkomers vaak uit gebieden komen waar nauwelijks open water is, en waar weinig gezwommen wordt. (Afbeelding folders COA)

Voorlichtingsmaterialen in meerdere talen

In asielzoekerscentra zijn door het COA folders in vluchtelingentalen gemaakt gericht op preventie van verdrinking (zie afbeelding). Op www.veiligheid.nl is ook veel informatie te vinden. Bekijk in een gesprekssituatie de website samen met ouders. Zij bieden ook een ‘voorkom verdrinking’-folder, in verschillende talen. Deze informatie is veelal ook als pdf beschikbaar en kan meegegeven worden aan ouders en kinderen.

Infographic 'Zwemmen in rivieren en springen van bruggen is levensgevaarlijk!' in Arabisch en Tygrinya

Bram Tuk
Senior adviseur
b.tuk@pharos.nl

 De e-mail nieuwsbrief van Pharos ontvangen? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
Terug naar het nieuwsoverzicht