Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

De weerbarstige realiteit van rokende moeders

13-12-2017Gezond opgroeien

Laagopgeleide zwangere vrouwen roken bijna zes keer zo vaak als hoogopgeleide moeders in spe. Van de vrouwen die er wel in slagen om te stoppen begint 43 procent weer in het eerste jaar na de bevalling. Vraag is wat zorgprofessionals nodig hebben bij hun begeleiding van aanstaande moeders bij stoppen met roken en rookvrij blijven. Naïma Abouri van Pharos is met een aantal laagopgeleide moeders in gesprek gegaan en haar bevindingen staan in het rapport Ik wist dat ik wilde stoppen en gewoon een goede moeder wilde zijn.

‘Die sigaret is vaak nog het minste probleem voor deze vrouwen’

De gesprekken zijn gevoerd als vooronderzoek binnen het onderzoeksproject PROMISE van het Longfonds, het Trimbos-instituut en Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. PROMISE heeft als doel om zwangere vrouwen met een lage sociaaleconomische status beter te ondersteunen bij het stoppen met roken. Met de materialen en trainingen die binnen dit onderzoeksproject de komende twee jaar ontwikkeld en uitgebreid getest worden kunnen verloskundigen, gynaecologen en medewerkers in kraamzorg en jeugdgezondheidszorg aan de slag om de zorg voor deze kwetsbare moeders te verbeteren.

Meer dan twintig vrouwen heeft Naïma Abouri gesproken. Zwanger of net bevallen, laagopgeleid en voor het overgrote deel afhankelijk van een bijstandsuitkering. Lange gesprekken. Over roken, over de zwangerschap en de baby maar ook over tal van andere onderwerpen. Projectleider Naïma Abouri: ‘Schulden, relatieproblemen, depressies. Er is zoveel aan de hand in de levens van deze vrouwen. De zwangerschap was vaak ook niet gepland. De sigaret, zeggen ze, helpt hen de dag door te komen.’

Na afronding van het onderzoek bleek dat deze gesprekken veel meer zijn dan een basis voor het verdere onderzoeksproject PROMISE. De inzichten en verhalen die de moeders vertellen zijn nu al ondersteunend voor zorgprofessionals in de begeleiding van (aanstaande) moeders bij het stoppen met roken. Ze geven inzicht in de afwegingen die moeders maken om te blijven roken en in de succesfactoren bij het stoppen met roken. Een gezondheidsboodschap als stoppen met roken komt alleen over wanneer deze goed aansluit bij de belevingswereld van de ouders zelf. In het rapport staat de leefwereld van de (aanstaande) ouders centraal.

In het rapport 'ik wist dat ik wilde stoppen en gewoon een goede moeder wilde zijn’ staat beschreven:

  • De achterstand die de vrouwen en kinderen hebben op het gebied van gezondheid
  • De leefwereld van deze vrouwen, de voor hen belangrijke waarden en de rol die roken daarbij inneemt
  • De opspelende emoties en mentale worsteling van deze vrouwen bij het stoppen met roken in relatie tot het (aanstaande) moederschap
  • Aanknopingspunten voor een gesprek over stoppen met roken

Lees ook: Interview Naïma Abouri - ‘Die sigaret is vaak nog het minste probleem voor deze vrouwen’

De e-mail nieuwsbrief van Pharos ontvangen? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
Terug naar het nieuwsoverzicht