Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Begrijpelijk en laagdrempelig informeren

31-01-2018laaggeletterdheid, gezondheidsverschillen

Gezondheidsvaardigheden, waaronder basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer, zijn cruciaal om je gezond te kunnen voelen, zijn en blijven.

Het belang van begrijpelijke en laagdrempelige voorlichting werd deze week verschillende malen benadrukt tijdens een debat in de Eerste Kamer over invoeren van een actief donorregistratiesysteem:

Voorlichtingsmateriaal ontwikkelen of bestaand materiaal aanpassen? Met de ‘Checklist Toegankelijke informatie’ kunt u bepalen of uw voorlichtingsmateriaal voor iedereen toegankelijk is, dus ook voor laagopgeleiden en migranten.

Laaggeletterdheid in cijfers

10 procent van Nederlandse beroepsbevolking is laaggeletterd (moeite met lezen en rekenen) en ruim 25 procent van de Nederlandse bevolking heeft (zeer) beperkte gezondheidsvaardigheden (vaardigheden om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen).
Factsheet Laaggeletterdheid

Gebruik van eHealth

1 miljoen mensen hebben moeite met het gebruik van computers en internet, 2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven en 29% van de volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Het begrijpen, vinden en gebruiken van eHealth-toepassingen is voor veel van deze mensen een grote opgave. Veel eHealth-toepassingen worden daardoor niet gebruikt. Terwijl juist deze mensen baat kunnen hebben bij het gebruik van eHealth. Lees verder

Is uw praktijk klaar voor laaggeletterden? Ontdek welke stappen u nog moet nemen voor een toegankelijke praktijk voor iedereen!

Pharos ontwikkelde een stappenplan voor huisartsen, apothekers en andere zorgverleners, om hun praktijk te testen op herkennen en omgaan met laaggeletterde patiënten. Naar het stappenplan

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal

Eén van Pharos' specialismen is het ontwikkelen van nieuw, en het aanpassen van bestaand voorlichtingsmateriaal. Zodanig dat het ook begrijpelijk is voor laagopgeleiden/laaggeletterden, migranten of mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Het (pre-)testen van het materiaal bij deze groepen is onderdeel hiervan.

Een uitgebreid overzicht van materialen, gerubriceerd op thema, vindt u hier.

Pharos training

 

 

De e-mail nieuwsbrief van Pharos ontvangen? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
Terug naar het nieuwsoverzicht