Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

GezondInNederland.info nu ook voor Eritrese nieuwkomers

07-02-2018Asielzoekers en vluchtelingen

De website GezondinNederland.info is uitgebreid met informatie over gezondheid en zorg in Nederland voor Eritrese nieuwkomers. De informatie wordt aangeboden in het Tigrinya. GezondinNederland was al beschikbaar in het Arabisch. Naast de eigen taal wordt informatie ook in het Nederlands aangeboden. Dit draagt bij aan een snellere integratie en het vergroten van de zelfredzaamheid van deze groep.
 

Er bleek een groeiende behoefte aan laagdrempelige, toegankelijke en betrouwbare informatie over gezondheid en zorg, opgroeien en opvoeden in Nederland. De website voldoet aan deze behoefte en brengt informatie per thema overzichtelijk bij elkaar gebracht. De website heeft sinds juli 2017 al meer dan 7.576 bezoeken.

De informatie op de website wordt voortdurend aangevuld met thema’s die aan de orde komen op de facebookpagina’s Syriërs Gezond, Eritreeërs Gezond en Opgroeien in Nederland. Deze facebookpagina’s worden al bijna 2 jaar intensief geraadpleegd door Syrische en Eritrese nieuwkomers.

Informatie op facebookpagina’s ook beschikbaar op website

Facebook blijkt een goed medium om met nieuwkomers kennis en informatie uit te wisselen.

Nederlandse professionals van de GGD regio’s Utrecht, Amsterdam, Gelderland-Zuid en Kennemerland en expertisecentrum Pharos ondersteunen de Syrische en Eritrese professionals bij het beantwoorden van vragen en verstrekken van betrouwbare informatie. Op deze manier doen deze teamleden werkervaring op in Nederland.  

Kracht van de facebookpagina’s is het directe bereik van nieuwkomers en het vertrouwen dat de inzet van professionals uit het land van herkomst, hen biedt. Ook zorgprofessionals maken gebruik van de facebookpagina’s om informatie toegankelijk te maken in hun contact met patiënten/cliënten.

Syriers Gezond en Opgroeien in Nederland
In 2016 ging de facebookpagina Syriërs Gezond live waar Syrische zorgprofessionals informatie bieden en vragen beantwoorden in het Arabisch en het Nederlands. Deze pagina heeft inmiddels meer dan 13.000 volgers. In mei 2017 werd de facebookpagina Opgroeien in Nederland gelanceerd met informatie over opgroeien en opvoeden voor Arabisch sprekende ouders in Nederland. Deze pagina telt al 2.500 volgers. De facebookpagina Eritreeërs Gezond is gestart op 17 september 2017 en heeft ruim 2.300 volgers.

Over Pharos
Pharos is het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Vanuit het uitgangspunt ‘gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’ zet Pharos wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten in om:

  • De grote gezondheidsverschillen terug te dringen
  • Kwaliteit en toegankelijkheid van preventie, zorg en ondersteuning voor laagopgeleiden te verbeteren en even goed te laten zijn als voor andere burgers.

Over GGD regio Utrecht
De GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) regio Utrecht beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van de ruim 1,2 miljoen inwoners van de 26 Utrechtse gemeenten. GGD regio Utrecht doet dat door risico’s voor de gezondheid te signaleren, te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen.

 

Over GGD Kennemerland
De GGD Kennemerland bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de ruim half miljoen inwoners van Veiligheidsregio Kennemerland. GGD Kennemerland doet dat door risico’s voor de gezondheid te signaleren, te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen.

Over GGD Amsterdam
De GGD Amsterdam richt zich op alle inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De GGD Amsterdam heeft binnen zijn werkgebied een breed pakket aan diensten en taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg.

Over GGD Gelderland-Zuid

Deze GGD maakt zich sterk voor een gezonde regio Gelderland-Zuid. De GGD helpt Inwoners om gezonde keuzes te maken en om klachten/ziektes te voorkomen. Zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar kwetsbare groepen.

 


 

 

 

De e-mail nieuwsbrief van Pharos ontvangen? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
Terug naar het nieuwsoverzicht