Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Project ‘Ik heb COPD. Wat kan ik doen?’ van start

15-02-2018Chronische aandoeningen, Preventie en zorg

COPD en complicaties als gevolg van COPD komen vaker voor onder laagopgeleiden, ouderen en sommige migrantengroepen. Deze groep, waar 29% van de Nederlandse bevolking toe behoort, heeft een verhoogd risico op beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat zijn vaardigheden die nodig zijn om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken bij het nemen van gezondheid gerelateerde beslissingen. In het contact met een zorgprofessional vraagt dit om extra aandacht. Ze hebben moeite om klachten in een chronologische volgorde te plaatsen, verbanden te leggen (oorzaak-gevolg), en ook met het benoemen en realiseren van eigen doelen.

‘Vanaf 11… tot 55 jaar gerookt. Ik vergeet steeds hoe oud ik ben. Dus meer dan 50 jaar. Ik ben 5 jaar geleden opgehouden met roken. Sindsdien ben ik intensief gaan sporten.‘
COPD-patiënt in Helmond

Zelfmanagement is essentieel bij goede longzorg, maar is juist bij deze patiëntengroep een groot probleem. Dit heeft een negatieve invloed op klachten, kwaliteit van leven en vergroot de kans op een longaanval. Huidige interventies gericht op deze groep zijn veelal eenmalig en bieden geen langdurige handvatten voor de patiënt.

‘Ik kreeg angstaanvallen omdat ik geen lucht kreeg. Ik ging zoeken waar ik terecht kan. Hier zit een goede sportclub die echt begint met kleine dingen. Je hoeft het niet zelf uit te zoeken.’
COPD patiënt in Helmond

Pharos en het Longfonds zijn het najaar van 2017 het project ‘Ik heb COPD. Wat kan ik doen?’ gestart. Het doel van dit project is om COPD-patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden te ondersteunen bij beter begrip van en goed omgaan met hun ziekte. De interventie bestaat uit ondersteunende materialen voor in de spreekkamer, én een training voor zorgprofessionals. In het hele project werkt Pharos samen met laaggeletterde COPD-patiënten en met praktijkondersteuners somatiek, om dicht bij de zorg te blijven. Bij het project zijn een aantal pilotpraktijken betrokken, die feedback geven en conceptmaterialen testen. ‘Ik heb COPD. Wat kan ik doen?’ loopt tot eind 2019. Alle ontwikkelde materialen zijn dan beschikbaar voor alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij laaggeletterde COPD-patiënten in Nederland.

‘Begeleiders moeten contact hebben met patiënten. Als er iets is met COPD, zorg dat we contact houden met mensen. Maak verslagen, laat mensen zelf praten verzamel het materiaal van de mensen zelf. Ga niet de spullen gebruiken van de opleiding maar gebruik de mensen. Het is veel verstandiger om de mensen goed uit te horen.’ COPD patiënt in Helmond

In het kader van het vooronderzoek hebben een aantal interviews met COPD-patiënten plaatsgevonden. 

Neem voor meer informatie en vragen contact op met Lydia Pars, projectleider ‘Ik heb COPD. Wat kan ik doen? via 030-2349800 of l.pars@pharos.nl.

 

De e-mail nieuwsbrief van Pharos ontvangen? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
Terug naar het nieuwsoverzicht