Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Overzicht van preventieve interventies voor het versterken van de psychische gezondheid en veerkracht van statushouders

30-03-2018Kennisdelingsprogramma, Gezondheid statushouders

Wat kun je inzetten in de gemeente?

Een goede psychische gezondheid maakt integratie en participatie gemakkelijker. Veel vluchtelingen beschikken over een grote veerkracht en het is van belang om deze te behouden en waar mogelijk te versterken.
De mate waarin psychische klachten en stoornissen zich voordoen is mede afhankelijk van het hebben van (perspectief op) werk, opleiding of andere vormen van participatie in de samenleving, het ervaren van sociale steun, en het hebben van een sociaal netwerk (met familie en/of vrienden nabij). Voor kinderen geldt dat cohesie en steun binnen het gezin van grote betekenis zijn. Daarnaast zijn preventie, tijdige signalering en het krijgen van goede zorg belangrijk.

Hoe kun je dit overzicht van interventies te gebruiken?
Het huidige overzicht is ontwikkeld op basis van de twee eerdergenoemde inventarisaties, aangevuld met voor gemeenten belangrijke aspecten om tot een weloverwogen keuze te komen voor het inzetten van een of meerdere interventies. Alle interventies kunnen uitgevoerd worden na signalering van kwetsbaarheid en/of een concrete hulpvraag.

Er zijn 22 interventies nader onderzocht. Deze waren allen specifiek ontwikkeld en gericht op vluchtelingen, ontwikkeld in de afgelopen twee jaar en veelal niet vaker dan 50 keer uitgevoerd. Bijna alle interventies hebben een cultuursensitieve insteek en zijn in principe overdraagbaar aan een andere aanbieder. Er bestaan nog meer (effectief bevonden) interventies die relevant kunnen zijn voor vluchtelingen maar die nog niet zijn ingezet voor deze doelgroep en derhalve niet opgenomen in dit overzicht. Dit zijn preventieve interventies die wel al (veelvuldig) worden uitgevoerd bij andere groepen in Nederland.

Download het overzicht Preventieve interventies voor het versterken van de psychische gezondheid en veerkracht van statushouders. 

Dit overzicht is een uitgave van Pharos in samenwerking met GGD GHOR Nederland en vormt een onderdeel van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid statushouders. Lees meer over het Kennisdelingsprogramma Gezondheid statushouders of meld je aan het Symposium Gezondheid Statushouders op 14 juni 2018.

De e-mail nieuwsbrief van Pharos ontvangen? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
Terug naar het nieuwsoverzicht