Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Vgv-zomeractie: extra aandacht voorkoming meisjesbesnijdenis in zomerperiode

19-06-2018vgv, meisjesbesnijdenis

VGV zomeractie
Praktisch instrumenten beschikbaar voor JGZ- organisaties en scholen voor de signalering en preventie van vgv

GGD GHOR Nederland en Pharos hebben samen de ‘vgv- zomeractie’ uitgezet. Via Jeugd Gezondheidszorg worden scholen opgeroepen extra alert te zijn op signalen van mogelijke vrouwelijke genitale verminking (vgv), ook wel meisjesbesnijdenis genoemd. Alertheid is juist in deze periode voor de zomervakantie van belang omdat meisjes soms terug gaan naar het land van herkomst en het risico lopen daar besneden te worden.

Scholen worden actief benaderd door JGZ om mee te doen aan de vgv zomeractie. Scholen spelen een belangrijke rol in de signalering en preventie van vgv. Zij worden actief opgeroepen om bij verontrustende signalen contact te leggen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Bij een acute dreiging kan contact gelegd worden met Veilig Thuis.

Praktische instrumenten signalering en preventie meisjesbesnijdenis

Pharos en GGD GHOR Nederland hebben een aantal praktische instrumenten die ondersteunen bij de signalering en preventie van meisjesbesnijdenis. JGZ en scholen kunnen gebruikmaken van ‘de signaalwijzer meisjesbesnijdenis’ en de folder ‘verklaring tegen meisjesbesnijdenis’ die aan ouders meegegeven kunnen worden en die in 7 talen beschikbaar is.

Signaalwijzer meisjesbesnijdenis voor scholen 

Verklaring tegen meisjesbesnijdenis


 

Ook interessant voor JGZ medewerkers

Speciaal voor JGZ-medewerkers heeft Pharos een aanbod op maat. Bijvoorbeeld de trainingen ‘Bespreekbaar van kindermishandeling’ of ‘Cultuursensitieve communicatie’ en ook specifiek over 'Vrouwelijke genitale verminking'. We hebben concrete informatiematerialen en denken graag met je mee in casuïstiek.

Meer informatie voor JGZ-medewerkers over meisjesbesnijdenis >>

Ook interessant is het animatie voorlichtingsfilmpje van Sara die besneden is. 

Bekijk ook de voorlichtingsfilmpjes van Sara in andere talen >>


Jeugdgezondheidszorg actief in voorkomen meisjesbesnijdenis

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zet actief in om meisjesbesnijdenis te voorkomen. De JGZ heeft veel kennis over hoe om te gaan met vermoedens van meisjesbesnijdenis en vormt een belangrijke schakel in het voorkomen hiervan. Bij de jeugdgezondheidszorg wordt meisjesbesnijdenis bespreekbaar gemaakt met de ouders en meisjes afkomstig uit risicolanden.
Een nauwe samenwerking tussen leerkrachten, JGZ en Veilig Thuis draagt bij aan de signalering en preventie van vgv.


 

FSAN

Naast de JGZ-organisaties, vraagt ook de Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN) extra aandacht voor VGV-preventie. FSAN zal via voorlichtingen, huiskamergesprekken, websites, social media en lokale radio vgv-preventie extra onder de aandacht brengen de komende weken.


 

Meisjesbesnijdenis bij wet verboden in Nederland

Meisjesbesnijdenis is bij wet verboden in Nederland. Maar toch lopen jaarlijks naar schatting tussen de 40 à 50 in Nederland woonachtige meisjes een reëel risico om besneden te worden, vooral bij bezoek aan het land van herkomst. Deze cijfers komen uit een Pharos onderzoek van 2013. In 2017 en 2018 wordt dit onderzoek herhaald.

Meisjesbesnijdenis is vorm van kindermishandeling

Vrouwelijke genitale verminking (vgv), ook wel meisjesbesnijdenis genoemd, is een ernstige vorm van kindermishandeling en in Nederland bij wet verboden. Ouders zijn strafbaar, ook wanneer de besnijdenis in het land van herkomst wordt uitgevoerd. Landen waar meisjesbesnijdenis veelvuldig voorkomt zijn onder meer Egypte, Somalië, Ethiopië/Eritrea, Soedan en de Koerdische autonome regio in Irak.

Pharos landelijk expertisecentrum vgv

Pharos is door de Nederlandse overheid aangewezen als landelijk expertisecentrum vgv en zet zich sinds 1993 in voor de strijd tegen VGV. Het Focal Point Meisjesbesnijdenis van Pharos is informatie- en adviespunt voor vgv. 

Zie ook:

Factsheet Vrouwelijke Genitale Verminking 
Brochure Vrouwelijke Genitale Verminking - Stand van zaken in Nederland.


 

Contact

Voor vragen over de vgv-zomeractie kun je contact opnemen met GGD GHOR Nederland via vgv@ggdghor.nl of met Pharos via focalpointmeisjesbesnijdenis@pharos.nl.

 

De e-mail nieuwsbrief van Pharos ontvangen? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
Terug naar het nieuwsoverzicht