Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Wereldvluchtelingendag

20-06-2018Asielzoekers en vluchtelingen

Programma Asielzoekers en vluchtelingen 

Het programma Gezondheid Asielzoekers en Vluchtelingen van Pharos zet zich in voor het bevorderen van de kwaliteit en effectiviteit van de (preventieve) zorg voor asielzoekers en vluchtelingen. Wij adviseren professionals en organisaties die betrokken zijn bij deze groepen en ontwikkelen en delen kennisproducten die bruikbaar zijn in de praktijk.

Op Wereldvluchtelingendag lichten we enkele projecten uit en attenderen we je graag op de vacature:
Programmamanager Asielzoekers en vluchtelingen


 Welzijn en gezondheid gezinsherenigers

De afgelopen periode ontving Pharos veel signalen en vragen van professionals, begeleiders en gemeenten over gezondheid en welzijn van gezinsherenigers. Pharos deed een verkennend onderzoek naar ervaringen en behoeftes van de gezinsleden, en succesfactoren en knelpunten rond de begeleiding en zorg voor deze groep. 

Afgelopen zaterdag was onze collega Elize Smal te horen in het radio programma Argos. Deze reportage over een heftige casus van huiselijk geweldig binnen Eritrese herenigde gezinnen, onderstreept wederom het belang van goede begeleiding, wegwijs maken en professionals die oog hebben voor de achtergrond van vluchtelingen. Elize Smal deelt in het radioprogramma de bevindingen van de verkenning. 

Luister het programma terug via NPO Radio1.

Lees meer over het thema Welzijn en gezondheid van gezinsherenigers.   

 


Aan de slag! 

Een mijlpaal voor het Aan de slag team: al 10.000 keer hebben AZC-bewoners vrijwilligerswerk gedaan! Aan de Slag is een succesvolle methode om bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk in de gemeente.
Aan de Slag bestaat uit 27 lokale teams die werken met verschillende lokale partijen: bewoners en medewerkers van asielzoekerscentra, gemeenteambtenaren, medewerkers van de vrijwilligerscentrale, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.

Lees meer over Aan de slag of volg hen op Facebook of Instagram.  


Vacature Programmamanager 

Ben je enthousiast over ons werk? Voor het programma Asielzoekers en vluchtelingen zoeken wij een programmamanager. Ben of ken jij diegene die wij zoeken? Bekijk de vacature en neem gerust contact met ons op. 


Sleutelpersonen 

Statushouders weten over het algemeen zelf heel goed wat zij nodig hebben om een nieuw leven op te bouwen in de gemeente en wat hen kan helpen om lokaal de juiste zorg te vinden. Sleutelpersonen spelen hierin vaak een belangrijke rol als voorlichter in hun eigen gemeenschap en als adviseur voor gemeenten en professionals in zorg en welzijn. Sleutelpersonen zijn mensen die zelf gevlucht zijn. Zij weten hoe moeilijk het is voor nieuwkomers om in Nederland hun weg te vinden. Veel sleutelpersonen hebben in het land van herkomst als zorgprofessional gewerkt. Zij werken succesvol samen met gemeenten, welzijnsorganisaties, GGD'en en Vluchtelingenwerk.

Training voor sleutelpersonen

Wij zijn trots dat er inmiddels ruim 70 sleutelpersonen actief zijn door het hele land. Na de zomer start er een nieuwe training. Wil je hier alvast meer over weten? Lees meer over de inzet van sleutelpersonen

De e-mail nieuwsbrief van Pharos ontvangen? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
Terug naar het nieuwsoverzicht