Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Pharos in het nieuws

Psychische klachten bij vluchtelingen

Steeds meer incidenten met verwarde vluchtelingen: is er voldoende hulp? (Hart van Nederland, 31 mei 2018)

Worden vluchtelingen met psychische problemen wel goed geholpen? Die vraag dringt zich op nu de incidenten met verwarde vluchtelingen zich in ons land opstapelen.

Groot deel Syriërs in Nederland kampt met psychische problemen (RTL Nieuws, 1 juni 2018)

"Acht op de tien vluchtelingen hebben weinig tot geen problemen en proberen het leven in Nederland op te pakken", zegt hij. "Maar er is ook een kwetsbare groep die meer aandacht nodig heeft. Juist voor hen probeer ik aandacht te vragen."
Vluchten is niet niks, zegt Bloemen. "Dat levert eigenlijk altijd problemen op voor de gezondheid. Vluchtelingen hebben drie tot vier keer zoveel kans op het krijgen van psychische klachten als andere mensen."
Fragment uit het interview met Evert Bloemen (Pharos)

Waarom kon Malek F. na een gedwongen opname gewoon weer naar huis? (Trouw, 18 mei 2018)

...Het probleem is meer dat vluchtelingen vaak niet over hun problemen praten, zegt het kenniscentrum voor gezondheidsverschillen Pharos. Volgens hen kan veel winst worden behaald door psychische problemen sneller te behandelen. Maatschappelijk werkers en vrijwilligers die contact hebben met vluchtelingen kunnen daarin een rol spelen. Het zou goed zijn als zij praten over psychische klachten als zij zien dat iemand niet goed in zijn vel zit, stelt Pharos. Hoe eerder je weet van psychische symptomen, hoe eerder je kunt aandringen op hulp....
Fragment uit het artikel: reactie Pharos 

Meer kans op psychische problemen bij vluchtelingen of migranten (AD, 5 mei 2018)

 ....'Zeker is dat mensen uit deze doelgroepen twee tot drie keer zo veel meer kans hebben op psychische problemen dan hier geboren Nederlanders die niet met oorlog te maken hebben gehad. Hoewel de problemen niet alleen ontstaan door de oorlog. Het heeft ook te maken met migratie. Met het loslaten van alles: familieverbanden, bezittingen, werk. Als het goed gaat met het settelen in Nederland, kan dat ook weer over gaan. Daarnaast is het heel persoonlijk hoe iemand zich ontwikkelt. Je moet je ook altijd afvragen hoe iemand was in het land van herkomst. Was iemand toen ook al labieler?'.....
Fragment uit het interview met Evert Bloemen (Pharos)

Hoe gaan we om met getraumatiseerde Syrische statushouders? (Volkskrant, 12 mei 2018)

...Daarnaast bouwde Pharos met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de GGD de afgelopen tijd een netwerk op van zogenoemde sleutelpersonen: vrijwilligers met een vluchtelingenachtergrond die als bemiddelaar kunnen optreden. ‘Je maakt gebruik van het natuurlijke proces dat er in een gemeenschap altijd mensen opstaan die boven het maaiveld uitsteken, een wijs persoon bij wie je terecht kan voor advies’, zegt Bloemen...
Fragment uit het interview met Evert Bloemen (Pharos)

Verdachte Haagse steekpartij vervolgd voor drie pogingen tot moord (Volkskrant, 7 mei 2018)

... In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt hulpverlening gehinderd doordat in de zorg geen tolken worden gefinancierd, aldus Bloemen. ‘Dus als een instelling hulpverlening wil opstarten, moet zij of de vluchteling zelfde tolk zelf betalen. Dat hindert de zorg wel.’...
Fragment uit het interview met Evert Bloemen (Pharos)


 

Helft van laagopgeleide 25- tot 45-jarige mannen rookt (CBS, 31 mei 2018)

Gemiddeld zegt 23 procent van de bevolking van 25 jaar of ouder in 2016/2017 dat ze roken. Mannen roken vaker dan vrouwen, lager opgeleiden vaker dan hoger opgeleiden. Het aandeel rokers onder 25- tot 45-jarige mannen met een lager opleidingsniveau is met 52 procent het hoogst. Dit blijkt uit een nieuwe analyse van cijfers over 2016 en 2017 uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS, in samenwerking met het RIVM, Trimbos-instituut en Pharos, expertisecentrum Gezondheidsverschillen. 


 

Radio-interview met Maria van den Muijsenbergh

Laagopgeleid? Dan ga je zeven jaar eerder dood (BNR Nieuwsradio 22 mei 2018)

Laagopgeleiden gaan gemiddeld zeven jaar eerder dood dan hoogopgeleiden en leven achttien jaar langer in een minder goede gezondheid. Dat moet anders, vindt huisarts en bijzonder hoogleraar Maria van den Muijsenbergh.


  

Opinie over 'ongezond leven vrije keuze?'

En de scholing van de leerkrachten dan? (Volkskrant, 16 april 2018)

...Mensen met een lage sociaal economische status leven zeven jaar minder lang dan mensen met een hoge sociaal economische status, blijkt uit cijfers van Pharos. Ze leven vijftien jaar minder lang in goed ervaren gezondheid....
Fragment uit het artikel


 

Artikel over sleutelpersonen: mensen die zelf (recent) gevlucht zijn en hun ervaring en kennis inzetten bij de aanpak van gezondheid en welzijn van andere statushouders.

Syrisch echtpaar helpt andere vluchtelingen hun weg vinden in Lopik (AD, 10 april 2018)

Het echtpaar, het eerste in Lopik, heeft van wethouder Johan van Everdingen het certificaat ontvangen dat hoort bij het driedaagse trainingsprogramma ‘Kennisdeling Gezondheid Statushouders’. Hiermee kunnen Haleema en zijn vrouw een brug slaan tussen het Nederlandse zorgsysteem en de vluchtelingen
Fragment uit het artikel


 Artikel over relaties tussen Nederlanders en Syriërs

Smoorverliefd op een Syriër (Volkskrant, 1 juli 2017)

....Uit onderzoek blijkt dat gemengde relaties sneller stuklopen dan niet-gemengde. Dat komt niet alleen door andere denkbeelden over de verhouding tussen man en vrouw, ook het vluchtmotief - oorlog, ontlopen van dienstplicht - kan sporen nalaten die een relatie beïnvloeden, aldus Evert Bloemen, arts bij expertisecentrum Pharos. 'Als iemand is gemarteld, is de oorlog nog veel meer in de persoon genesteld....
Fragment uit het artikel met een reactie van Evert Bloemen (Pharos) 


 Artikel over relatie taalbarrière en slechtere zorg

Factcheck: trekt arts eerder de stekker eruit bij patiënt met migratieachtergrond? (Volkskrant 24 februari 2017)

....Een taalbarrière bemoeilijkt de zorg, is de ervaring van Van den Muijsenbergh. Maar er bestaat geen onderzoek waaruit specifieke gevolgen blijken. Ook zijn er volgens de huisarts geen gevallen bekend waarbij onbegrip tussen patiënt en arts de dood tot gevolg had. 'Het valt moeilijk te achterhalen in hoeverre gebrekkige communicatie van invloed is, er spelen veel meer factoren, zeker op de lange termijn.'...
Fragment uit het artikel met een reactie van Maria van den Muijsenbergh (Pharos)


Artikel over specifieke situaties waar de huisarts mee te maken kan krijgen bij de behandeling van asielzoekers

‘Arts kan veel voor vluchtelingen betekenen’ (uit: Artsenkrant. Vrijdag 18 september 2015 Nr. 2419)

...Evert Bloemen: “De morbiditeit van asielzoekers en vluchtelingen kan verschillen door importziekten, geweldservaringen, etniciteit, andere voedingsgewoonten en culturele verschillen. De huisarts moet dus alert zijn voor andere ziekten en een andere klachtenpresentatie en -beleving.”..
Fragment uit het artikel


 

Artikel over effectieve communicatie met laaggeletterden in de verloskundigenpraktijk

'Komt de boodschap over"? Cliënten in de verloskundigepraktijk met lage gezondheidsvaardigheden of laaggeletterdheid.  Door: Hester van Bommel

...Dagelijks hebben verloskundigen te maken met laaggeletterde cliënten, autochtoon en migrant. Deze cliënten hebben moeite met lezen, schrijven en het begrijpen en toepassen van gegeven adviezen. Of ze hebben moeite met de eigen regie rondom hun zwangerschap. Hoe herkent u laaggeletterde cliënten, zodat u de zorg hierop kunt afstemmen?...
Fragment uit het artikel