Cultuursensitief communiceren

<< Terug            >> Laaggeletterdheid      >> Palliatieve Zorg      >> Kanker
   

Online workshops ‘werken met mensen met een vluchtelingenachtgrond’

Inhoud: Vier (online) workshops met filmpjes, verwerkingsopdrachten en quizvragen. Centraal staat een casus waarin een zorgprofessional in gesprek is met een cliënt met een vluchtelingenachtergrond. Men leert op een cultuursensitieve en persoonsgerichte manier gesprekken voeren. Thema’s: elkaar echt begrijpen, laaggeletterdheid, veerkracht en psychische gezondheid, opvoeding en jeugd, gevoelige onderwerpen en ketensamenwerking.

Duur: ca. 1 uur per workshop

Competenties Communicatie: Vertrouwen opbouwen, vertrouwen in eigen handelen, werken vanuit (veer)kracht van iemand met een vluchtelingenachtergrond en preventief handelen in diverse situaties.

Bron: Pharos (2018)
Opmerking: Bij vragen kunt u contact opnemen met Anna de Haan, a.dehaan@pharos.nl

Cultuurverschillen aan de balie
Deze e-learning bevordert cultuursensitief werken en het herkennen van beperkte gezondheidsvaardigheden aan de balie.
Met afwisselende leervormen (korte films, geschreven tekst, quizzen en sleepopdrachten).

Inhoud: E-learning voor apothekersassistenten

Duur: 2,5 uur (2,5 accreditatiepunt)

Competenties: Medisch handelen, communicatie 

Bron: CME-online ism Pharos (2017)

Opmerking: De e-learning is alleen toegankelijk voor abonnees van CME-online
                       
           

Palliatieve zorg - zeven werkvormen voor de dvd 'ik heb een dokter in Marokko'

Inhoud: Rol van cultuur, religie en gewoonten. Beleving van ziekten en dood in andere culturen. De dvd is ingedeeld in 5 hoofdstukken;  1. Diagnose 2. Rol van familie 3. Verhouding tussen arts-patiënt 4. Gewoonten binnen islamitische cultuur 5. Geloof, hoop en genezing. Bij elk hoofdstuk vindt u werkvormen.

Doelgroep: hbo, wo medische en paramedische studenten

Duur: 45-90 min per werkvorm

Competenties: verschillende competenties uit het onderwijsraamwerk palliatieve zorg (Niveau 6)

Bron: Nelleke Dinnissen en Paul van Laere (2014)

Opmerkingen: de dvd is verkrijgbaar via www.dokterinmarokko.nl

                       

Kennisclip behandelwensen en –grenzen (cultureelsensitief communiceren)

Inhoud: Een ingesproken powerpoint over behandelwensen en –grenzen, cultureelsensitief communiceren, reanimatie, andere behandelingen en de palliatieve fase

Duur: 16.32 min

Competenties: Medisch handelen, communicatie

Bron: Marjolein van de Pol (kaderhuisarts ouderengeneeskunde Radboud UMC) ism Pharos (2018)

                       

Interculturele palliatieve zorg

Inhoud: E-learning (twee modules en een eindtoets) voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.

module 1: communicatie en besluitvorming met ongeneeslijk zieke migranten en hun familie.
Module 2: etnische en culturele verschillen in symptoombestrijding, rituelen rond het sterven in verschillende religies en praktische aspecten rond het overlijden van migranten.

Duur: 2 uur (2 accreditatiepunten)
Competenties: Medisch handelen, communicatie
Bron: CME-online ism Pharos (geactualiseerd in 2018)

Opmerking: De e-learning is alleen toegankelijk voor abonnees van CME-online

   

 

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie.
Meer uitleg over creative commons