Palliatieve Zorg

<< Terug            >> Laaggeletterdheid      >> Kanker     >>Cultuursensitief communiceren
   

Palliatieve zorg - twee werkvormen bij de dvd ‘ik heb een dokter in Marokko’

Inhoud: Rol van cultuur, religie en gewoonten. Beleving van ziekten en dood in andere culturen. De dvd is ingedeeld in 5 hoofdstukken; 1. Diagnose 2. Rol van familie 3. Verhouding tussen arts-patiënt 4. Gewoonten binnen islamitische cultuur 5. Geloof, hoop en genezing. Bij de hoofdstukken 2 en 5 vindt u werkvormen.

Doelgroep: mbo-studenten verzorging (niveau 3) en verpleegkunde (niveau 4)

Duur: 45-60 min per werkvorm

Competenties: verschillende competenties uit het onderwijsraamwerk palliatieve zorg (Niveau 3 en 4)

Bron: Nelleke Dinnissen en Paul van Laere (2014)

Opmerkingen: de dvd is voor € 12,50 te bestellen via www.dokterinMarokko.nl

         

Palliatieve zorg - zeven werkvormen voor de dvd 'ik heb een dokter in Marokko'

Inhoud: Rol van cultuur, religie en gewoonten. Beleving van ziekten en dood in andere culturen. De dvd is ingedeeld in 5 hoofdstukken;  1. Diagnose 2. Rol van familie 3. Verhouding tussen arts-patiënt 4. Gewoonten binnen islamitische cultuur 5. Geloof, hoop en genezing. Bij elk hoofdstuk vindt u werkvormen.

Doelgroep: hbo, wo medische en paramedische studenten

Duur: 45-90 min per werkvorm

Competenties: verschillende competenties uit het onderwijsraamwerk palliatieve zorg (Niveau 6)

Bron: Nelleke Dinnissen en Paul van Laere (2014)

Opmerkingen: de dvd is verkrijgbaar via www.dokterinmarokko.nl

Een introductie op palliatieve zorg voor niet-westerse migranten

Inhoud: - leerlingen laten nadenken over eigen ideeën tav leven en dood (doen beseffen dat dat voor iedereen anders is)
- eerste introductie van palliatieve zorg, en aanstippen van een aantal verschillen tussen Nederlanders en Nederlanders met een niet-westerse achtergrond
- oefenen met spreken over leven en dood (in relatie tot zorg) en doorvragen in een gesprek (open staan voor het verhaal van de ander)

Doelgroep: mbo-studenten verpleegkunde, tweede jaar

Duur: een dagdeel

Opzet lesmodule en powerpointpresentatie

Voor de les over palliatieve zorg is een instrument voor nameting beschikbaar.

                     

Kennisclip behandelwensen en –grenzen (cultureelsensitief communiceren)

Inhoud: Een ingesproken powerpoint over behandelwensen en –grenzen, cultureelsensitief communiceren, reanimatie, andere behandelingen en de palliatieve fase.

Voor de les over palliatieve zorg is een instrument voor nameting beschikbaar.

Duur: 16.32 min

Competenties: Medisch handelen, communicatie

Bron: Marjolein van de Pol (kaderhuisarts ouderengeneeskunde Radboud UMC) ism Pharos (2018)

                       

Interculturele palliatieve zorg

Inhoud: E-learning (twee modules en een eindtoets) voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.

module 1: communicatie en besluitvorming met ongeneeslijk zieke migranten en hun familie.
Module 2: etnische en culturele verschillen in symptoombestrijding, rituelen rond het sterven in verschillende religies en praktische aspecten rond het overlijden van migranten.

Duur: 2 uur (2 accreditatiepunten)
Competenties: Medisch handelen, communicatie
Bron: CME-online ism Pharos (geactualiseerd in 2018)

Opmerking: De e-learning is alleen toegankelijk voor abonnees van CME-online

   

 

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie.
Meer uitleg over creative commons