Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Sociaal emotionele ontwikkeling in het onderwijs

Workshop Wereldreizigers

Gaat u de lesmethode sociaal-emotionele ontwikkeling Wereldreizigers inzetten op uw school? Wilt u de methode een plaats geven binnen het SEO-beleid van uw school?
Met de Pharos workshop Wereldreizigers ondersteunen we u snel en goed gebruik te maken van Wereldreizigers

Voor wie?

Voor leerkrachten en andere onderwijsprofessionals van taalklassen en AZC-scholen, maar ook voor reguliere bassischolen met maar enkele nieuwkomers in de klas. Juist op reguliere basisscholen zijn veel vragen over het ondersteunen van deze kinderen en hun ouders. Wereldreizigers
heeft juist daarom ook lessen voor die scholen.

Workshopmodules

 1. Introductiegesprek Wereldreizigers op uw school
  In een gesprek met een beperkt aantal betrokken leerkrachten of teamleider wordt besproken hoe de methode op uw school meerwaarde oplevert;
  • Meer kennis over de doelgroep;
  • Meer kennis over wat helpt en werkt in het organiseren van SEO-beleid voor deze doelgroep.
 2. Een workshop van 1 dagdeel – Kennismaking met de methode
  Voor achtergrondinformatie over het werken met nieuwkomerskinderen en wijze waarop de methode hierbij kan worden ingezet:
  • Hoe, op professionele werkwijze, een ondersteunend en stimulerend leerklimaat voor nieuwkomerskinderen te realiseren;
  • De ontwikkeling van deze kinderen te volgen in hun leren en oefenen met het afstemmen van zijn/haar handelen.
 3. Workshops van 2 of 3 dagdelen – Werken met de methode
  Op actieve wijze worden werkvormen uit de methode besproken en geoefend;
  • Praktische handelingsrichtlijnen voor in de klas;
  • Meer inzicht in je eigen rol met mogelijkheden en grenzen;
   Bij belangstelling kan ook aan Mindfulness aandacht worden besteed.
 4. Een workshop Mindfulness van 1 dagdeel
  Ook mogelijk in combinatie met de workshop van 2-3 dagdelen.

Neem voor uw incompany-mogelijkheden contact op met Pharos:
E: training@pharos.nl
T: +31 (0)30 234 9800

De methodiek Wereldreizigers is mogelijk gemaakt door Pharos, LOWAN Noord-Holland & Utrecht en Kinderpostzegels

Over Wereldreizigers

Vluchtelingen- en andere nieuwkomerskinderen willen meestal zo onopvallend mogelijk ‘invoegen’ in de klas. Het afscheid van land, familie en vrienden, het wennen aan Nederland en het verwerken van traumatische gebeurtenissen kan een aantal leerlingen nog veel stress geven. Stress die lang niet altijd zichtbaar is in de klas. Leerkrachten willen nieuwkomers voldoende aandacht geven, maar willen vooral geen hulpverlener zijn. Wereldreizigers helpt daarbij en laat kinderen vooral elkaar ondersteunen.
De kinderen houden daarbij zelf de regie en verbinden ‘toen’ en ‘nu’. Via Wereldreizigers leren leerlingen zichzelf en hun klasgenoten beter kennen en goed met elkaar om te gaan. Leerkrachten signaleren eerder welke kinderen extra steun nodig hebben. De methodiek gaat tevens in op de achtergronden van de nieuwkomers en hun ouders en wat er binnen de school nodig is om deze leerlingen goed sociaal emotioneel te ondersteunen. Een belangrijk onderdeel is de uitgebreide intake; hoe krijg je in korte tijd voldoende achtergrondinformatie over kind en gezin. Een vraag waar ook op ingegaan wordt is hoe om
te gaan met situaties waarin leerlingen in hun spel of in hun verhaal iets uitbeelden of vertellen over nare gebeurtenissen? De uiting hiervan kan immers op elk moment plaatsvinden. Leerkrachten zijn vaak bang iets ‘los te maken’. De workshop gaat hier specifiek op in en biedt handvatten en verschillende opties om als leerkracht hiermee goed om te gaan. Door de digitale beschikbaarheid, een grote wens van de scholen, zijn de lessen flexibel en met behulp van het digibord in te zetten. De Inspectie van het Onderwijs vindt het belangrijk dat leerkrachten voldoende zijn toegerust om nieuwkomers adequaat te ondersteunen bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling en een beredeneerd aanbod te bieden. En de inspectie vindt het belangrijk dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Wereldreizigers schept condities voor sociale veiligheid en sociaal-emotionele ontwikkeling van nieuwkomersleerlingen. Ook het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ is onderdeel van de methode. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Daarbij maken de leerlingen gebruik van cultureel erfgoed, en ervaren acceptatie en gemeenschappelijkheid.