Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Statushouders in uw gemeente, wijk of praktijk

Gemeenten zetten steeds meer in op een integrale aanpak van de gezondheid van statushouders en hebben te maken met vragen en uitdagingen van medewerkers en zorgprofessionals. Hoe kan een passend preventie- en zorgaanbod voor statushouders in de gemeente of in de eerstelijn tot stand komen? Hoe kan het aanbod van verschillende partijen op elkaar worden afgestemd? Hoe kunnen gezondheidsproblemen vroegtijdig worden gesignaleerd? Is er voldoende kennis over de achtergronden van bepaalde groepen statushouders? Hoe kan effectief worden gecommuniceerd met statushouders? 

E-learning

Pharos biedt een gratis online leeromgeving/e-learning voor (zorg)professionals en vrijwilligers die ‘werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond’: Een e-learning boordevol inspiratie, kennis, nieuwe inzichten en informatie over het werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond. Met het doorlopen van deze e-learning leert u van alles over hoe u op een cultuursensitieve en persoonsgerichte manier gesprekken aangaat met mensen met een vluchtelingenachtergrond. Met als thema’s: elkaar echt begrijpen, laaggeletterdheid, veerkracht en psychische gezondheid, opvoeding en jeugd, gevoelige onderwerpen en ketensamenwerking. 

Gratis e-learning Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond (Pharos Leerplatform)

Pharos trainingen

De Pharos trainingen helpen u een passend begeleidingsprogramma en zorgaanbod vorm te geven. Naast de kennis en informatie die trainingen van Pharos u bieden, is het betrekken van regionale partners in de zorg voor statushouders van belang om tot effectieve samenwerking te komen.

Wij adviseren u te starten met de algemene training van één dagdeel in combinatie met verdiepende modules.


Vind meer inhoudelijk en praktische informatie in de brochure:

'Pharos trainingsaanbod voor medewerkers van gemeenten en professionals in zorg en welzijn'


 

 • Vluchteling onder druk
  Vroegsignalering en aanpak psychische problematiek

  Gemeenten hebben een opdracht voor de opvang van vluchtelingen/statushouders op het gebied van huisvesting en participatie. Daarnaast is er een gemeentelijke verantwoordelijkheid op het gebied van volksgezondheid om inzicht te hebben in de gezondheidsrisico’s van vluchtelingen/statushouders en te weten hoe daar middels tijdige signalering, preventie en zorg op kan worden ingespeeld.
  Deze training legt het accent op preventie en zorg van de vluchtelingen/statushouders met psychische problematiek
  Deze training wordt aangeboden in het kader van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG)
  Voor meer informatie: Training Vluchteling onder druk

 

Algemene training (1 dagdeel)

Hoe organiseert u binnen uw gemeente, wijk of praktijk goede zorg en preventie voor statushouders? Hoe biedt u zorg aan bewoners met een andere culturele achtergrond? Een aanbod dat rekening houdt met traumatische situaties waarmee vluchtelinegn te maken hebben gehad. Deze training helpt u een passend begeleidingsprogramma vorm te geven.

Wat komt aan bod?

 • achtergronden asielzoekers en asielprocedure
 • de gevolgen van vlucht en migratie
 • inzicht in achtergrond van specifieke vluchtelingengroepen
 • inzicht in kwetsbaarheid en veerkracht van de vluchteling, omgaan met schokkende gebeurtenissen
 • hoe krijg ik de behoefte van de doelgroep in beeld

Modules

Verdiepende modules helpen u effectief en cultuursensitief het gesprek met statushouders aan te gaan en hen op een sociaal verantwoorde manier te adviseren, de nodige ondersteuning te bieden en door te verwijzen indien nodig. U kunt kiezen uit de volgende modules, afhankelijk van de behoefte aan verdieping:

 • Gezondheid en gezondheidsbeleving
 • Psychische gezondheid en traumatisering
 • De invloed van gezondheid op participatie, integratie en inburgering van statushouders
 • Werken met vluchtelingengezinnen
 • Cultuursensitieve en effectieve communicatie
 • Versterken lokale samenwerking 
Heeft u vragen over het trainingsaanbod of advisering over beleidstrajecten? Heeft u specifieke wensen voor een training? Wilt u een bepaald thema behandelen of een combinatie van thema’s? Pharos verzorgt alle trainingen op maat. Heeft u belangstelling voor zo’n incompany aanbod? Neem vrijblijvend contact op met Marian Moons, coördinator Trainingen en Advies.
training@pharos.nl 
T 030 234 98 00 

 

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe trainingen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief Trainingen. Deze verschijnt maximaal twee maal per jaar.