Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Terug naar publicaties

Je wilt je kind niet kwijtraken

Je wilt je kind niet kwijtraken

Training opvoedingsondersteuning Somalische ouders in een asielzoekerscentrum

Bram Tuk

2010
Set grootte: 1

Somalische ouders hebben veel vragen over de opvoeding van hun kinderen in Nederland. Die hebben zij vanaf het moment dat zij in Nederland asiel aanvragen. Verschillende recente onderzoeken benadrukken dat opvoedingsondersteuning voor deze groep erg belangrijk is. Daarom heeft Pharos een in Nijmegen gebruikte methode beschreven in een handleiding. Deze is gebaseerd op de in het asielzoekerscentrum uitgevoerde trainingen voor moeders en voor vaders.

Het eerste deel geeft uitgebreide informatie over de achtergronden van Somalische gezinnen, die afkomstig uit een ontwrichtte samenleving, moeite hebben zich maatschappelijk staande te houden. Opvattingen van Somalische ouders over opvoeden “daar en hier”, hun onzekerheid over opvoeden in Nederland en hun behoefte aan informatie over opvoeden en onderwijs in Nederland komen ter sprake. Het tweede deel is een gedetailleerd draaiboek waarin aan de hand van veel concrete voorbeelden de uitvoeringspraktijk beschreven wordt.
De handleiding is ook goed bruikbaar voor gemeenten, centra voor jeugd en gezin, de JGZ, Somalische organisaties die meer willen weten over de achtergronden van Somaliërs in Nederland en hoe adequate opvoedingsondersteuning uitgevoerd kan worden. De kern van deze methode is dat de uitvoering flexibel moet zijn, direct aan moet sluiten op de vragen van de moeders en vaders en bij voorkeur uitgevoerd wordt door professionals met een Somalische en/of allochtone achtergrond. Deze handleiding is dan ook goed bruikbaar ter aanvulling van bestaande cursussen en methoden opvoedingsondersteuning.

Terug naar publicaties