Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Terug naar publicaties

Weerbaarheidstrainingen voor kinderen die nieuw in Nederland zijn

Weerbaarheidstrainingen voor kinderen die nieuw in Nederland zijn

Achtergrondinformatie en praktische tips voor trainingen aan nieuwkomers op de basisschool

Bram Tuk

2012
Set grootte: 1

Jaarlijks komen er duizenden kinderen naar Nederland, bijvoorbeeld kinderen uit Midden en Oost Europa en asielzoekerskinderen. Deze nieuwkomers zijn de eerste jaren na aankomst kwetsbaar voor pesten, grensoverschrijdend gedrag en ander vormen van kindermishandeling. Door weerbaarheidstrainingen kunnen deze kinderen leren zich mentaal en fysiek weerbaar op te stellen. Ze leren voor zichzelf op te komen en bedreigende situaties het hoofd te bieden. Die trainingen kunnen het best op scholen gegeven worden. De kans op afwezigheid of uitval is daar het kleinst. Ook kunnen leerkrachten de effecten van zo’n training versterken door extra uitleg en oefeningen in de natuurlijke omgeving van de klas. Bekende weerbaarheidstrainingen op basisscholen zijn onder andere Marietje Kessels Projecten en Rots en Water. Ook zijn er trainers die elementen van verschillende methoden gebruiken. De in Utrecht gebruikte methode Kom op voor jezelf is uitgetest op een basisschool voor nieuwkomers. Op basis van die ervaringen is deze publicatie geschreven. Deze publicatie biedt weerbaarheidsdocenten veel achtergrondinformatie en praktische tips voor trainingen aan nieuwkomers op de basisschool. De beschrijving van de lessen met bijvoorbeeld de reacties van de kinderen maken de beschrijving compleet. Medewerkers van scholen met nieuwkomers kunnen de publicatie gebruiken als zij een training overwegen. Voor leerkrachten, die zoals gebruikelijk bij weerbaarheidstrainingen aanwezig zijn bij de lessen, is dit boekje zeer geschikt bij de voorbereiding.

Uitspraken van leerkrachten:
‘Ik had niet verwacht dat de lessen zo'n grote impact zouden hebben op de meiden als groep, maar ook individueel.’
‘Ik heb er zelf veel van geleerd en vond het geweldig de kids te observeren en te zien groeien.’
‘De kinderen zijn er sterker uitgekomen.’

    

 

Terug naar publicaties