Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Terug naar publicaties

Bijvoorbeeld de Liefde

Bijvoorbeeld de Liefde

Forumtheater bij voorlichting en educatie aan vluchtelingenjongeren

Ien van Nieuwenhuijzen, Bram Tuk

2002 - 112 blz. -

'Bijvoorbeeld De Liefde’ bevat de beschrijving van een bijzonder project, waarin samen met vluchtelingenjongeren theater werd gemaakt. Niet zomaar theater, maar forumtheater, dat wil zeggen theater waarbij de spelers de onderwerpen aandragen en het publiek (in dit geval vluchtelingenjongeren) een heel actieve rol vervult. Het project is om nog een andere reden bijzonder. Forumtheater werd namelijk gebruikt als middel bij seksuele voorlichting. ‘Bijvoorbeeld De Liefde’ is een nauwgezette methodische beschrijving van een educatief theaterproject, waarin vluchtelingenjongeren seksueel werden voorgelicht. Instellingen en organisaties hebben behoefte aan nieuwe, minder verbale methodes voor seksuele voorlichting van vluchtelingenjongeren. Deze jongeren vormen op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid een kwetsbare groep omdat de kennis die zij van huis uit meekregen, onvoldoende is om in Nederland zelfstandig te functioneren. Dat geldt overigens ook voor veel andere jonge nieuwkomers. Zij zijn niet goed voorbereid op een samenleving waarin op dit terrein niet de omgeving, maar de jongere zelf beslissingen neemt en grenzen trekt. Er zijn bovendien volop signalen over vroegtijdige en ongewenste zwangerschappen, abortussen en ongewenste seksuele gedragingen.

De auteurs beschrijven in dit boek het gebruik van forumtheater gedetailleerd. Daarbij gaat het niet alleen om het educatieve effect van de voorstelling op het publiek, maar ook om het proces dat bij de spelers plaatsvindt. De theateroefeningen hebben ontspannende en andere heilzame effecten als toename van zelfwaardering en saamhorigheid. De werkvormen die gebruikt worden, dagen jongeren uit om met hun eigen verhalen te komen. Daarom is deze methode zowel bruikbaar bij de voorbereiding van  gezondheidsvoorlichting als bij andere educatieve activiteiten, die bijvoorbeeld tot doel hebben om problemen als agressie te voorkomen of onderlinge communicatie te verbeteren.

Terug naar publicaties