Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Terug naar publicaties

Gun ons de tijd…

Gun ons de tijd…

Werkboek psychosociale begeleiding bij hervestigde vluchtelingen

Evert Bloemen, Erick Vloeberghs

2013 - blz. -

Sinds juli 2011 gaan hervestigde vluchtelingen (voorheen: uitgenodigde vluchtelingen) vrijwel meteen na aankomst in Nederland naar de gemeente waar ze komen te wonen. Een nieuwe start maken in een nieuw land is geen sinecure, en al zeker niet voor deze speciale categorie vluchtelingen. Regelmatig worden begeleiders van Vluchtelingenwerk die de opvang van deze vluchtelingen op zich nemen, geconfronteerd met psychosociale- en opvoedingsproblemen. Pharos schreef in opdracht van Vluchtelingenwerk en in kader van een Europees project de publicatie Gun ons de tijd… Werkboek psychosociale begeleiding bij hervestigde vluchtelingen waarmee deze begeleiders in staat zijn betere ondersteuning te bieden. Het werkboek kan uiteraard ook geschikt zijn voor de begeleiding van andere vluchtelingen.

Terug naar publicaties