Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Terug naar publicaties

Beweging in de wijk

Beweging in de wijk

Trapsgewijze methode tot verhoging ouderbetrokkenheid bij buurt- en sportactiviteiten

Hester van Bommel, Marjolijn van Leeuwen

2013 - 12 blz. -
Set grootte: 1

Bestel nr:: 9P2013.02

Betrokkenheid van ouders bij het opgroeien van hun kinderen is belangrijk. Het is voor een kind waardevol dat ouders meedenken, meebeslissen, meedoen en meeleven. Voor ouders is het belangrijk om te weten waar hun kind mee bezig is en de omgeving van hun kind te leren kennen. Dit geldt niet alleen voor betrokkenheid op school maar ook bij sportactiviteiten in de buurt. De inzet van ouders draagt bij aan een positief opvoedklimaat in de buurt en komt ten goede aan de ontwikkelingskansen van het kind. Deze brochure geeft stapsgewijs aan hoe organisaties ouderbetrokkenheid in de buurt kunnen vergroten. Als voorbeeld dient het project: Ouders op de Playground zoals uitgevoerd in een aandachtswijk in Almere.

Terug naar publicaties