Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Terug naar publicaties

FC De Wereld - Werkmap

FC De Wereld - Werkmap

Vluchtelingenkinderen in het basisonderwijs

Jan Baan, Evelien van Asperen

1998 - 23 blz. -

FC De Wereld is een methode om kinderen die nieuw in Nederland zijn sociaal emotioneel goed te ondersteunen. De methode vergroot het zelfvertrouwen en leidt tot een positiever zelfbeeld. Ook nemen de sociale contacten toe en verbeteren de sociale vaardigheden. FC de Wereld heeft daarnaast een signalerende functie. Leerkrachten zullen door deze methode sneller zien dat kinderen sociaal emotionele problemen hebben die niet op eigen kracht of met behulp van de ouders opgelost kunnen worden. Dan kan tijdig extra ondersteuning georganiseerd worden. 

Acht lessen

FC de Wereld telt 8 wekelijkse lessen van  anderhalf uur, die elk een eigen thema hebben: ik;  school; wonen; familie; feesten; vriendjes; spelletjes; ik, jij en wij. 
De lessen hebben een vaste structuur: Kringgesprek, inleiding & terugblik, spel, Ik-boek, kringgesprek, afsluiting en voorbereiding op de volgende les. Alle lessen worden gestart en afgesloten met het FC de Wereld lied:

 Oorspronkelijke versie (6 coupletten) | 'Rap' versie (4 coupletten) | Instrumentele versie

Gratis download

De methode is oorspronkelijk ontwikkeld voor asielzoekerskinderen van 8 tot 12 jaar. In de praktijk bleek de methode voor alle nieuwkomers geschikt. In 1998 uitgekomen is FC de Wereld intussen al enkele jaren uitverkocht. Maar de methode is nog steeds bruikbaar. Docentenboek en werkmap zijn gratis te downloaden. 

Informatie

Bram Tuk b.tuk@pharos.nl

Terug naar publicaties