Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Terug naar publicaties

Thuis in Burgerschap - Theorieboek

Thuis in Burgerschap - Theorieboek

Sociale integratie en actief burgerschap – Theorieboek

Roelof Vos

2008 - 124 blz. -

Thuis in Burgerschap – Sociale integratie en actief burgerschap – Theorieboek, vormt het theoretisch kader achter het lesprogramma Thuis in Burgerschap, beschreven in het praktijkboek met dezelfde titel. De ontwerpers hebben er vanwege de omvang voor gekozen de theorie rondom de begrippen sociale integratie en actief burgerschap in een apart boek uit te werken. De nieuwe kerndoelen voor het onderwijs, sociale integratie en actief burgerschap, zijn natuurlijk prachtig en noodzakelijk, maar waar hebben we het eigenlijk over? Wat moeten we verstaan onder sociale integratie en wat is daar op individueel en maatschappelijk gebied voor nodig? Wat is een burger, wat verstaan we onder een democratische samenleving en welke condities zijn nodig voor actief burgerschap? Welke competenties heeft een actief burger nodig? Wat is de rol van het onderwijs in de vorming van leerlingen naar sociale integratie en actief burgerschap? In dit boek geeft de auteur antwoord op bovengenoemde en andere vragen. Hij geeft inzicht in de ontwikkeling naar de moderne democratische samenleving met zijn vrijheden en grondrechten, benadrukt dat burgers ook plichten hebben en construeert een model voor actief burgerschap.
Hij beschrijft uitvoerig wat competenties zijn, welke competenties samenhangen met psychische gezondheid, hetwelk een voorwaarde is voor sociale integratie en actief burgerschap en de competenties die nodig zijn voor actief burgerschap, waaronder hij uitdrukkelijk engagement rekent. In de rol van het onderwijs in de bevordering van sociale integratie en actief burgerschap benadrukt hij de school als morele gemeenschap, pleit hij voor meer activerend onderwijs en de noodzaak tot aanscherping van docentencompetenties. Tot slot benoemt en bespreekt hij drie dilemma’s die uit de theoretische beschouwing voortkomen. Concluderend stelt hij dat ‘burgerschapsonderwijs participatief moet zijn, interactief en levensecht. Het moet worden gegeven in een niet-autoritaire leeromgeving, rekening houdend met de uitdagingen van (culturele) diversiteit en ontworpen in samenwerking met ouders, de gemeenschap, non-gouvernementele organisaties én de school’.

Terug naar publicaties