Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Terug naar publicaties

Thuis in burgerschap - Praktijkboek

Thuis in burgerschap - Praktijkboek

Sociale integratie en actief burgerschap in het onderwijs – Praktijkboek

Jan Baan, Bram Tuk

2008 - 128 blz. -

Thuis in burgerschap – Sociale integratie en actief burgerschap in het onderwijs – Praktijkboek is een nieuw lesprogramma van Pharos. Het speelt in op een nieuw kerndoel voor scholen. Scholen moeten hun leerlingen burgerschapsvorming bieden, want de sociale cohesie in de samenleving dreigt af te nemen, aldus de minister van onderwijs. Groepen jongeren dreigen door afkomst en achterstand een goede aansluiting met de samenleving te missen. Voortbouwend op eerdere schoolprogramma’s gericht op versterking van sociaal-emotionele competenties van nieuwkomers, ontwikkelde Pharos in samenwerking met deskundigen dit lesprogramma gericht op het aanleren van competenties voor sociale integratie en actief burgerschap. Gebruikmakend van een vernieuwend didactisch concept, Verhalend Ontwerpen, gaan leerlingen actief twee verhalen vorm geven. In de uitwerking van beide verhalen oefenen leerlingen met de benodigde competenties. De school functioneert als oefenplaats. Verhalend Ontwerpen biedt daarbij veel ruimte voor eigen initiatief, creativiteit en ervaringsleren. De bijbehorende dvd laat dit in sprekende beelden zien. In de proefuitvoeringen hebben leerlingen successen bereikt als een gesprek met de staatssecretaris van onderwijs, het opstellen en invoeren van een antipestprotocol, de instelling van een leerlingenraad en meer uren voor sport. Deze succeservaringen dragen bij aan een positiever zelfbeeld en betere zelfredzaamheid van leerlingen en daarmee aan hun geestelijke gezondheid en welzijn. Het lesprogramma, beschreven in dit praktijkboek, is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het theoretisch kader waarbinnen het lesprogramma is ontwikkeld is beschreven in Thuis in Burgerschap – Sociale integratie en actief burgerschap in het onderwijs – Theorieboek.

Terug naar publicaties