Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Terug naar publicaties

Handelingsprotocol Vrouwelijke Genitale Verminking bij minderjarigen

Handelingsprotocol Vrouwelijke Genitale Verminking bij minderjarigen

Uitleg en handvatten bij aanpak VGV voor AMK, RvdK en Politie

2016 - 40 blz. -

Professionals die te maken krijgen met (een vermoeden van) meisjesbesnijdenis, moeten vervolgens ook de informatie hebben hoe adequaat te handelen.
Dit protocol geeft zicht op hoe te handelen vanaf het moment van melding of een adviesvraag bij het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). En ook over wie de professionals daarbij op welke moment kunnen inschakelen. Bovendien bevat het handelingsprotocol informatie over doorverwijzing naar de volgende schakels in de keten zoals de Raad voor de Kinderbescherming, politie en OM.

Het protocol is vanaf augustus 2009 in gebruik en wordt jaarlijks geëvalueerd door de adviescommissie voor het handelingsprotocol. De laatste inhoudelijke update van het handelingsprotocol dateert van juni 2013. In 2016 is het protocol aangepast op de ontwikkelingen die samenhangen met de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Het AMK heet vanaf 1 januari 2015 wettelijk het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). In de communicatie wordt echter gesproken van Veilig Thuis (zie vooreenveiligthuis.nl). Het handelingsprotocol is afgestemd met het VNG Model Handelingsprotocol Veilig Thuis en het Model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, politie en OM.

Terug naar publicaties