Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Terug naar publicaties

Versluierde pijn -Onderzoek naar psycho-sociale gevolgen van meisjesbesnijdenis

Versluierde pijn -Onderzoek naar psycho-sociale gevolgen van meisjesbesnijdenis

Erick Vloeberghs, Jeroen Knipscheer, Anke van der Kwaak, Zahra Naleie, Maria van den Muijsenbergh

2010 - 120 blz. - 978-90-75955-72-9

Bestel nr::

Erick Vloeberghs, Jeroen Knipscheer, Anke van der Kwaak, Zahra Naleie, Maria van den Muijsenbergh

Over de psychische, sociale en relationele gevolgen van meisjesbesnijdenis is nog weinig bekend. Onderzoekers van Pharos, Centrum45 en Koninklijk Instituut voor de Tropen hebben in samenwerking met FSAN (Federatie Somalische Associaties Nederland) de ervaringen van vrouwen in Nederland die een besnijdenis ondergingen in kaart gebracht. Interviewers uit de eigen gemeenschap spraken met in totaal zesenzestig vrouwen uit Somalië, Eritrea, Ethiopië, Soedan en Sierra Leone over de gevolgen van hun besnijdenis. In Versluierde pijn komen de vrouwen zelf aan bod; ze vertellen over hun boosheid en angst, over gevoelens van uitsluiting, verdriet en schaamte alsook over de manier waarop zij met hun pijn, problemen en klachten omgaan in Nederland en hun ervaringen met hulpverlening. Daarnaast is met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten vastgesteld dat bij eenderde van de vrouwen sprake is van angst of depressie terwijl een zesde traumagerelateerde klachten zegt te hebben.

Migratie naar Nederland maakt dat hun besnijdenis met heel andere ogen bekeken wordt, door de omgeving maar ook door de vrouwen en meisjes zelf. Wat vroeger vanzelfsprekend was is nu deviant en roept heftige reacties op in onze samenleving. Dat heeft zijn weerslag op de beleving van de gevolgen van besnijdenis. Door media-aandacht en voorlichting over meisjesbesnijdenis in Nederland is het oorspronkelijke zwijgen over wat de besnijdenis teweegbrengt enigszins doorbroken. Wat niet betekent dat er gemakkelijk over gepraat werd. In vaak versluierde termen vertellen de vrouwen in dit onderzoek over het effect van de besnijdenis op hun beleving van seksualiteit, en over de invloed die het heeft op de relatie met hun partner, het gezinsleven en het contact met anderen. Voorts staan we stil bij hun ervaringen met de hulpverlening in Nederland. Tot slot worden vier copingprofielen gepresenteerd. De inzichten uit dit boek zijn met name relevant voor hulpverleners in de gezondheidszorg die te maken krijgen met deze vrouwen.

Indrukwekkend en goed leesbaar verslag van onderzoek naar een pijnlijk cultureel verschijnsel en de gevolgen daarvan bij vrouwen in onze directe omgeving.
In: Huisarts en Wetenschap jaargang 53, nummer 10

2010, ISBN-978-90-75955-72-9, 120 blz., bestelnummer 9P2009.08, prijs € 15,00

Terug naar publicaties