Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Terug naar publicaties

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg

Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Erick Vloeberghs, Maud Eimers

2013 - 6 blz. -

Recente beleidsveranderingen gekoppeld aan inburgeringseisen en de transities in de zorg sturen aan op het verstevigen van de ‘eigen kracht’ van burgers, en daarmee ook van vluchtelingen. Dat betekent dat zij zo snel mogelijk zelfstandig hun weg in de gemeente weten te vinden. Wat dat nu vraagt van de samenwerking tussen vluchtelingenWerk en reguliere instellingen lokaal en welke ideeën er leven voor straks, was onderwerp van een quickscan in kader waarvan diepte interviews gehouden zijn met coördinatoren van vluchtelingenwerk en met maatschappelijk werk in vijf gemeenten in de regio Utrecht.

Dit verslag geeft een samenvatting van de bevindingen.

Terug naar publicaties