Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Terug naar publicaties

Care, cure en boterhammen

Care, cure en boterhammen

Methodiek effectieve groepstherapie voor vluchtelingenjongeren

Marola Sproet, Roelof Vos, Adriana Jasperse

2006 - 100 blz. -

Groepstherapie voor vluchtelingenjongeren blijkt lang niet altijd het gewenste resultaat op te leveren. Gezien hun problematiek zouden zij er baat bij moeten hebben, maar de praktijk wijst anders uit. Veel vluchtelingenjongeren stoppen vroegtijdig met de therapie en de effecten zijn vaak onduidelijk. Deze signalen vormden voor Pharos en Centrum ’45/De Vonk aanleiding om samen met hulpverleners uit de ggz naar een oplossing te zoeken.
De auteurs hebben onderzocht welke factoren een positieve dan wel een negatieve uitwerking hebben op de therapietrouw van de jongeren en op de effectiviteit van groepstherapie.
Dat onderzoek maakte duidelijk dat vluchtelingenjongeren en therapeuten verschillende perspectieven hebben op behandeldoelen en interventies. Therapeuten zijn in staat de verschillen te overbruggen, wanneer zij hun behandeldoelen en interventies afstemmen op de jongeren. Het is daarbij belangrijk dat zij de vluchtelingenjongeren niet alleen zien als vluchteling, maar ook als nieuwkomer en vooral als jongere.
Op basis van hun onderzoek en een aantal pilotprojecten in de ggz hebben de auteurs een methodiek ontwikkeld, die therapietrouw en effectiviteit bij groepstherapie bevordert. In het werkboek hebben zij meer dan honderd werkvormen, een voorbeeld-draaiboek van twintig bijeenkomsten en een evaluatiesysteem beschreven. Met het werkboek en het bijbehorende handboek kunnen groepstherapeuten de methodiek in hun eigen praktijk toepassen.

Terug naar publicaties