Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Terug naar publicaties

Over zwijgen gesproken

Over zwijgen gesproken

Een medisch-antropologische studie onder vluchtelingenvrouwen in Nederland, afkomstig uit Afghanistan, Bosnië-Herzegovina en Zuid-Soedan, naar het omgaan met ervaringen van aan oorlog gerelateerd seksueel geweld

Marian Tankink

2009 - 378 blz. -

Waarom kiezen vluchtelingenvrouwen ervoor om te zwijgen over het seksuele geweld dat ze hebben doorstaan? Medisch antropologe Marian Tankink deed onderzoek naar de reacties van vrouwen op seksueel geweld en sprak in Nederland met vrouwen uit Afghanistan, Bosnië-Herzegovina en Zuid-Soedan. In Over zwijgen gesproken, laat zij de vrouwen zelf hun verhaal vertellen en maakt zij inzichtelijk waarom deze vrouwen kozen voor zwijgen als beste gezondheidsstrategie.
Seksueel geweld zoals de vrouwen uit het onderzoek van Tankink hebben meegemaakt is voor elke vrouw afzonderlijk dramatisch. Vrouwen lijden onder deze ervaringen, maar praten er niet over. Praten betekent dat hun geheim openbaar wordt en dat vernietigt alles wat hun dierbaar is. De wijze waarop de vrouwen omgaan met hun ervaringen is ingebed in complexe en dynamische interacties tussen de verschillende contexten in hun leven zoals: de familie, de sociale groep, het land van herkomst en de situatie in Nederland.
Tankink toont aan dat niet alleen de ervaringen met seksueel en ander geweld het gedrag van de vrouwen bepalen. Ook culturele opvattingen, de stress rondom het vluchtelingschap zoals: de asielprocedure, het xenofobe klimaat in Nederland en de gezinssituatie van de vrouwen hebben grote invloed op de keuze van gezondheidsstrategieën.
In het boek staat Tankink uitgebreid stil bij de soms niet geheel bewuste en weloverwogen keuze van de vrouwen om te zwijgen over hun ervaringen met seksueel geweld. Het is een keuze die voorkomt uit een constante, complexe en wederkerige interactie tussen henzelf en de personen, instituties, objecten en symbolen in hun directe omgeving. De vrouwen willen niet dat het seksuele geweld de verbondenheid met belangrijke anderen zal vernietigen, ze maken risicoanalyses en besluiten op grond daarvan het seksuele geweld geheim te houden.

Terug naar publicaties