Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Terug naar publicaties

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg

Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen

Roshnie Kolste, Joke van Wieringen

2014 - 50 blz. -

De ondersteuning van en zorg voor ouderen is sterk in beweging. Nederland vergrijst. In 2011 was bijna 16 procent van de bevolking, dat wil zeggen 2,7 miljoen mensen, ouder dan 65. De verwachting is dat dit aantal in 2040 groeit tot 4,7 miljoen mensen. Dat is 24 procent van de totale Nederlands bevolking (Van Duin & Stoeldraijer, 2012). Er komen meer ouderen én ouderen worden ouder. Het goede nieuws is dat deze ouderen ook steeds langer gezond blijven (Van Campen, 2011). Toch stijgen de zorgkosten in Nederland, terwijl er vanwege de economische crisis minder geld beschikbaar is. Om in de toekomst goede ondersteuning van en zorg voor ouderen te kunnen waarborgen is een omschakeling nodig. Zowel in regels en systemen als in het denken en doen van professionals. Bovendien is er ook een omschakeling nodig bij ouderen zelf. Zij zullen in toenemende mate eerst oplossingen moeten zoeken in hun eigen omgeving voordat ze een beroep kunnen doen op professionele ondersteuning en zorg. Naast veel onzekerheden brengt deze omschakeling voor ouderen ook een kans met zich mee, namelijk meer mogelijkheden voor maatwerk. Maatwerk betekent in dit geval ondersteuning en zorg toegespitst op de persoonlijke situatie, en meer focus op ondersteuning bij het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren.Ouderen spelen binnen deze ontwikkelingen een essentiële rol. Meer focus op maatwerk en vraaggestuurd werken betekent dat het steeds belangrijker wordt te weten welke noden en wensen leven onder ouderen. Aansluiten bij deze behoeften biedt professionals in welzijn en zorg, onderzoekers, gemeenten en zorgverzekeraars een grote uitdaging. In dit document beschrijven wij kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit het perspectief van ouderen zelf.

Terug naar publicaties