Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Terug naar publicaties

De deur van de huisarts staat altijd open

De deur van de huisarts staat altijd open

Drieluik in het kader van patiëntenvoorlichting.

2014 - 17 minuten
Set grootte: 1

Bestel nr:: 9P2014.03

Dit filmmatriaal is ontwikkeld binnen het project Migranten, huisarts en kanker, gefinancierd door KWF. Het doel van deze filmpjes is om de communicatie tussen huisartsen en niet-westerse patiënten met betrekking tot kanker te verbeteren. De filmpjes zijn gericht op het doorbreken van het taboe rondom kanker en sluiten aan op de belevingswereld van de patiënt.

De DVD’s zijn gemaakt voor patienten en kunnen door de huisarts aan hen meegegeven worden om thuis te bekijken.
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de filmpjes deel uit maken van een behandelplan van de huisarts. Nabespreking is noodzakelijk aangezien de filmpjes vragen kunnen oproepen of onrust kunnen veroorzaken.

Op de DVD’s kan voor verschillende talen worden gekozen (met ondertiteling): Berbers, Marokkaans Arabisch en Turks.

Er zijn drie filmpjes verdeeld over twee DVD’s.
De eerste DVD ‘de deur van de huisarts staat altijd open’ bevat twee filmpjes, bedoeld voor patienten die op de hoogte zijn van hun diagnose.

Inhoud

  1. De deur van de huisarts staat altijd open (7:28 min)
    Wat kan de huisarts betekenen voor u en uw familie?
    U hoort de ervaringen van meneer Tokgöz en zijn dochterover het leven met kanker en de ondersteuning die ze daarbij krijgen van de huisarts. Ook vertellen ze dat openheid eneen positieve levenshouding hen helpen bij het omgaan metde ziekte.
  2. Praten over kanker (9:29 min)
    Hoe beleven mensen hun ziekte en hoe gaan ze er mee om?
    U hoort de ervaringen van de dochter Talip en haar familie over de diagnose kanker en hun beleving van de ziekte. Door open over de ziekte te praten kunnen ze hun verdriet delen en elkaar steunen.

Deze dvd en de dvd Huisarts aan huis worden uitsluitend geleverd aan huisartsen(praktijken) omdat ze bedoeld zijn als onderdeel van een behandelplan.

Terug naar publicaties