Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Terug naar publicaties

Wie zorgt voor oudere migranten?

Wie zorgt voor oudere migranten?

De rol van mantelzorgers, sleutel figuren, professionals, gemeenten en ouderen zelf

Joke van Wieringen

2014 - 52 blz. - 78-90-75955-00-2

De eerste generatie migranten in Nederland wordt nu ouder en daarmee neemt ook de behoefte toe aan zorg en ondersteuning. De aansluiting tussen zorg- en welzijnsvoorzieningen enerzijds en oudere migranten anderzijds is echter niet optimaal. In de publicatie getiteld Wie zorgt voor oudere migranten? staan twee projecten centraal rond de zorg voor oudere migranten. 
In het eerste project onderzocht het Amsterdams MedischCentrum (AMC) de toegankelijkheid en het gebruik van zorg- en welzijnsvoorzieningen door migrantenouderen met functionele beperkingen, eenzaamheid en depressieve klachten. In het tweede project evalueerde het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) of getrainde sleutelfiguren met een migrantenachtergrond erin zijn geslaagd om een brug te slaan tussen oudere migranten en zorg- en welzijnsvoorzieningen.

De resultaten van deze projecten, zoals gebundeld in deze publicatie, laten zien dat de inzet van sleutelfiguren leidt tot een efficiënter gebruik van zorg door oudere migranten. Voor gemeenten en zorgaanbieders kunnen sleutelfiguren een rol spelen bij verbeterprojecten van de zorg die zij samen met oudere migranten initiëren. Dit leidt tevens tot minder eenzaamheid bij en meer participatie van oudere migranten. 

Terug naar publicaties