Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Terug naar publicaties

Rapport Arts en Vreemdeling

Rapport Arts en Vreemdeling

Medische zorg aan (illegale) vreemdelingen en asielzoekers.

2007 - 87 blz. - 978-90-75955-62-0

Bestel nr::

Op 19 december 2007 heeft de Commissie ‘Medische zorg aan (dreigend) uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vreemdelingen’, ook wel genoemd de Commissie Klazinga, het rapport Arts en Vreemdeling aangeboden aan Inspecteur-generaal prof. dr. G. van der Wal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het secretariaat van deze commissie was in handen van Evert Bloemen, arts van Pharos. 

In het rapport spreken artsen zich uit over situaties waarin zij terecht komen bij het verlenen van medische zorg aan (illegale) vreemdelingen en asielzoekers. 

Artsen ervaren geregeld beperkingen in hun medisch handelen als gevolg van het vreemdelingenbeleid. Zowel de juridische, politieke als financiële kaders kunnen op gespannen voet staan met het medisch ethische principe om zorg te verlenen aan een ieder die dat nodig heeft.
De commissie komt in haar rapport met adviezen en richtlijnen voor artsen  hoe met deze situaties om te gaan en bevat ook voor andere betrokkenen aanbevelingen hoe te waarborgen dat de artsen de door hun noodzakelijk geachte zorg adequaat kunnen verlenen..
Zo schrijft de commissie dat medische aspecten meegewogen dienen te worden bij beslissingen over opvang of uitzetting van asielzoekers en detentie van illegale vreemdelingen.
Ook adviseert de commissie om het begrip 'medisch noodzakelijke zorg'  beter te laten aansluiten bij de praktijk en het daarom te definiëren als 'passende en verantwoorde medische zorg'.  

Aanleiding voor het instellen van deze commissie waren de signalen van artsen over knelpunten in de zorg aan asielzoekers en illegale vreemdelingen. Deze signalen betroffen onder andere zorgwekkende situaties in asielzoekerscentra en in detentiecentra voor illegale vreemdelingen, de beoordeling van medische problematiek in relatie tot verblijf in Nederland of uitzetting en de medische zorg aan illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen.

In de commissie Klazinga participeren de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Orde van Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie (NVvP) met secretariële ondersteuning van Pharos, kenniscentrum vluchtelingen, nieuwkomers en gezondheid.

Voor inhoudelijke informatie over dit rapport en deze commissie kunt u terecht bij Evert Bloemen, arts en secretaris van de commissie (e.bloemen@pharos.nl, of telefonisch 030-2349800)

Terug naar publicaties