Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Terug naar publicaties

Met kennis van feiten

Met kennis van feiten

Vluchtelingen, nieuwkomers en gezondheid in cijfers

David Engelhard

2007 - 120 blz. - 978-90-75955-61-3

Bestel nr::

Met kennis van feiten bevat cijfermatige informatie én op ervaring gebaseerde kennis over de gezondheid van vluchtelingen, asielzoekers en andere nieuwkomers in Nederland. De relatie tussen migratie en gezondheid is complex. Soms hebben migranten een beduidend slechtere gezondheid dan de mensen in de ontvangende samenleving, dat gaat bijvoorbeeld op voor de zelfervaren gezondheid. In andere gevallen is hun gezondheid juist beter. De onderlinge verschillen tussen de etnische groepen zijn echter groot en is het moeilijk om de achterliggende oorzaken vast te stellen.
In deze publicatie komt veel van de beschikbare informatie samen. Er is een aantal onderzoeksresultaten opgenomen die nog niet eerder zijn gepubliceerd. Ze zijn samen met onder meer nivel en het Sociaal en Cultureel Planbureau geanalyseerd en beschreven. Daarnaast zijn korte hoofdstukken opgenomen met een ‘state of the art’ van uiteenlopende onderwerpen: jeugdproblematiek, meisjesbesnijdenis, maar ook de geestelijke gezondheid van asielzoekers en de remigratieplannen van oudere vluchtelingen.
Het doel van deze bundel is een toegankelijke informatiebron te hebben als eerste referentie bij het opstellen van kennisdocumenten en project- of onderzoeksvoorstellen. Niet alleen ‘kenniswerkers’, maar ook sociaal werkers, artsen, verpleegkundigen, docenten, mentoren en vrijwilligers kunnen hun werk beter doen wanneer zij dat ‘met kennis van feiten’ doen. Met wat we weten over gezondheidsachterstanden en de oorzaken daarvan, kunnen professionals aan de slag met gezondheidsbevorderende acties, methoden en instrumenten.

Paperback, uitgave Pharos 2007, 120 pagina’s, prijs, € 15,- bestelnummer 9P2007.05, ISBN 978-90-75955-61-3

Terug naar publicaties