Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Terug naar publicaties

Een briefje van de dokter…

Een briefje van de dokter…

Medische zaken in de asielprocedure

Evert Bloemen

2005 - 93 blz. - 13 978 90 75955 56 9

Bestel nr:: 9P2007.01

In Een briefje van de dokter… behandelt Evert Bloemen de medische zaken die in de asielprocedure een rol (kunnen) spelen. In de media trekken deze zaken over het algemeen veel aandacht, bijvoorbeeld wanneer een psychisch zieke man wordt uitgezet en zelfmoord pleegt. Gezondheidsproblemen dragen vaak bij aan de schrijnendheid van asielzaken.
Dit boek heeft de bedoeling hulpverleners in de gezondheidszorg wegwijs te maken in de voor hen moeilijk te vatten wet- en regelgeving. Het onderwerp ligt op het snijvlak van juridische en medische/psychologische vakgebieden. Dat laat al zien dat het geen gemakkelijk onderwerp is. De auteur doet het echter helder uit de doeken en schuwt daarbij een kritische stellingname niet. Hij illustreert zijn verhaal met zestien uitgeschreven casussen die duidelijk maken waarom hulpverleners in de gezondheidszorg zich in het juridische vakgebied zouden moeten verdiepen. Hetzelfde geldt voor juristen in het medische en psychologische vakgebied. Niet om deskundig te worden op dat andere vakgebied, maar om te kunnen begrijpen wat de andere professional beweegt. Het gebruik maken van onderlinge kennis en ervaring kan de samenwerking tussen professionals bevorderen en dat kan de asielzoeker die in nood verkeert, alleen maar ten goede komen.

Evert Bloemen (1957) is arts, trainer/adviseur bij Pharos en hulpverlener bij Altrecht.

Inhoud
Inleiding
1. Vreemdelingenrecht
2. Asielprocedure en medische zaken
3. Traumatabeleid
4. Verblijfsvergunning voor medische behandeling
5. Verstrekking van medische informatie
6. Uitgeprocedeerde asielzoekers, medische zaken en juridische aspecten
Literatuur
Bijlagen
Model M39-F Verklaring omtrent medische situatie vreemdeling
Handleiding ‘Medische informatieverstrekking ten behoeve van asielzoekers’

2005-2007, Tweede druk, ISBN 10 90 75955 56 1, ISBN 13 978 90 75955 56 9, 93 blz., bestelnr. 9P2007.01, € 12,50,-

Terug naar publicaties