Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Terug naar publicaties

Uit lijfsbehoud

Uit lijfsbehoud

Lichaamsgericht werken met vluchtelingen in de ggz

Erick Vloeberghs & Evert Bloemen

2005 - 145 blz. -

Uit lijfsbehoud – Lichaamsgericht werken met vluchtelingen in de ggz is gebaseerd op het werk van een aantal pioniers en voortgekomen uit de behoeften in het veld van de geestelijke gezondheidszorg. Het boek is ontwikkeld voor ggz-behandelaars die werken met vluchtelingen en asielzoekers, in het bijzonder met cliënten die met een psychosociale of psychiatrische diagnose of met onbegrepen lichamelijke klachten zijn doorverwezen naar de ggz. Behandelaars krijgen bij deze cliënten vaak te maken met klachten aan het bewegingsapparaat, hoofd- en spanningspijnen, benauwdheid en hyperventilatie. De oefeningen in dit boek kunnen hen helpen om aan de slag te gaan met het voor vluchtelingen zo belangrijke element van hun lijden, de lichamelijke problemen. Ze kunnen ook bijdragen aan een vermindering van de gevoelens van machteloosheid bij de behandelaars zelf.
Behalve concrete behandeloefeningen geven de auteurs een theoretisch kader waarbinnen de oorzaak van lichamelijke klachten, de wisselwerking tussen spanning, pijn, angst en depressie en het lichaamsgerichte behandelaanbod voor vluchtelingen een plaats krijgen. 
In de pilotfase zijn de 26 lichaamsgerichte behandeloefeningen in vier ambulante ggz-instellingen aangeboden aan asielzoekers en vluchtelingen. Mede aan de hand van deze ervaringen hebben de auteurs het stramien ontwikkeld waarmee de oefeningen zijn beschreven.
Uit lijfsbehoud geeft behandelaars veel concrete handvatten om op een andere – niet-verbale – manier aan de slag te gaan met vluchtelingen en asielzoekers.

Uit Lijfsbehoud - verkorte versie (inhoud en oefeningen)

Terug naar publicaties