Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Terug naar publicaties

Bewogen Terugkeer

Bewogen Terugkeer

Methodiek voor psychosociale begeleiding van (ex)asielzoekers en ongedocumenteerden

Diana Geraci, Evert Bloemen

2017 - 110 blz. - 978-90-75955-84-2

Als de asielaanvraag definitief is afgewezen, moeten asielzoekers in principe Nederland binnen vier weken verlaten. Het is van belang dat mensen een weloverwogen keuze kunnen maken voor terugkeer en zich daarvoor ook zelf verantwoordelijk voelen. Begeleiders kunnen een belangrijk rol vervullen bij dit proces van besluitvorming. Het boek Bewogen Terugkeer is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema terugkeer. Meer specifiek is het bedoeld voor begeleiders van (afgewezen) asielzoekers en ongedocumenteerden. Bewogen terugkeer is tot stand gekomen met behulp van praktijkervaringen van organisaties die zich bezighouden met de terugkeer van (ex)asielzoekers en ongedocumenteerden. De methodiek geeft inzicht in het complexe besluitvormings- en voorbereidingsproces waarin (ex)asielzoekers en ongedocumenteerden zich bevinden. Daarnaast geeft de auteur praktische aanwijzingen aan begeleiders hoe ze het onderwerp ‘terugkeer’ bespreekbaar kunnen maken en hoe ze aandacht kunnen geven aan de psychosociale aspecten tijdens de voorbereiding van het vertrek. Praktijkervaringen en beschikbare literatuur over terugkeermigratie zijn vertaald in een aantal werkdocumenten en instrumenten die door organisaties en begeleiders direct toegepast kunnen worden in de dagelijkse praktijk.

Bij de tweede druk

De tweede druk van Bewogen Terugkeer, het methodiekboek voor psychosociale begeleiding bij terugkeer, is alleen digitaal beschikbaar. Dit boek beschrijft de methodische aanpak van psychosociale begeleiding van potentiele terugkeerders en richt zich op het proces van het maken van keuzes ten aanzien van de persoonlijke toekomst.

Het thema terugkeer is de laatste tijd wat weggedrukt door de aandacht die er was voor de grote groepen asielzoekers uit Syrië en Eritrea die in Nederland een verblijfsvergunning kregen. Nu deze instroom wat geluwd is zal er weer meer aandacht komen voor terugkeer, op vrijwillige basis of gedwongen. Meerdere partijen spelen hierbij een rol: DT&V namens de Nederlandse overheid, IOM als intergouvernementele organisatie, en diverse NGO’s zoals Vluchtelingenwerk Nederland.

In deze tweede druk heeft Evert Bloemen, arts bij Pharos, de tekst op een aantal plaatsen aangepast en geactualiseerd. Hij is nu samen met Diana Geraci auteur van Bewogen Terrugkeer. Er is recente literatuur toegevoegd. Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking en met steun van VLuchtelingenwerk Nederland.

Voor vragen over deze methodiek, de implementatie of trainingen kunt u terecht bij Evert Bloemen, e.bloemen@pharos.nl.

Bijlagen (werkdocumenten) downloaden

Terug naar publicaties