Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Terug naar publicaties

Vrije Vogel

Vrije Vogel

De voor- en doormethode toegepast in een preventieproject voor asielzoekers

Breg van Baars

2005 - 133 blz. - 90 75955 47 2

Bestel nr:: 9P2005.01

Vrije Vogel is de naam van een preventieprogramma dat vanaf 2002 drie jaar lang is uitgevoerd in AZC Almere. Het heeft tot doel psychische klachten bij asielzoekers te voorkomen en hun gezondheid en welzijn in het asielzoekerscentrum te bevorderen. ‘Vrije Vogel’ onderscheidt zich van andere preventieprogramma’s doordat asielzoekers er zelf een grote participatieve rol in spelen en hun autonomie en zelfredzaamheid centraal staan. Om dat te realiseren kiezen de initiatiefnemers voor de ‘voor- en doormethode’, een methodiek die nog niet eerder is toegepast in preventieprogramma’s voor deze doelgroep. Asielzoekers initiëren zelf activiteiten en motiveren andere azc-bewoners om mee te doen. Ze kiezen activiteiten waarvan ze zelf het idee hebben dat deze hun gezondheid ten goede komen en hun welbevinden in het azc kunnen vergroten. De professionele begeleiders ondersteunen en faciliteren hen bij hun initiatieven. Het succes van het Vrije Vogel-project en van het activiteitenfonds dat er onderdeel van uitmaakt, staat buiten kijf: het aantal azc-bewoners dat meedoet aan activiteiten stijgt met sprongen. Een van de deelnemende asielzoekers verwoordt de resultaten van het project aldus: ‘Ik realiseerde mij dat ik twee keuzes had: mezelf gek laten maken door de problemen met de IND of mijzelf een beetje helpen om geestelijk en lichamelijk gezond te blijven. Ik koos voor het laatste. (…) Ik kon in het project mijn ideeën kwijt en vond een uitweg voormijn energie. (…) Als je flexibel omgaat met je omstandigheden dan overleef je ze beter. Dat heb ik zelf ervaren en Vrije Vogel heeft daar een bijdrage aan geleverd.’

Inhoud
1 Doelgroep, probleemanalyse en interventiekeuze
2 De voor- en doormethode
3 Het project Vrije Vogel
4 Werkwijze van de projectgroep
5 Het activiteitenfonds
6 De sportmarkt en de buurtactiviteitenmarkt
7 Verklaringen voor ervaringen
8 Resultaten en implementatie
9 Succesfactoren
Bijlagen

2005, ISBN 90 75955 47 2, paperback, 133 blz., bestelnr. 9P2005.01, € 17,-

Terug naar publicaties