Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Terug naar publicaties

Sprakeloos

Sprakeloos

Het gebruik van non-verbale methoden in het voortgezet onderwijs aan vluchtelingenjongeren

1999 - 49 blz. -

In de beginfase van hun Nederlandse schoolloopbaan missen vluchtelingenjongeren door hun gebrekkige taalvaardigheid in het Nederlands en door psychische belemmeringen de mogelijkheid om gevoelige onderwerpen met anderen te bespreken. Schoolvakken als drama, expressie en muziek bieden mogelijkheden om aan hen een stem te geven. Daarbij gaat het niet zozeer om de verwerking van schokkende gebeurtenissen in het verleden, maar veel meer om hen in staat te stellen zich via spel of creatieve bezigheden te ontplooien. Zich uiten en ontplooien biedt tegenwicht aan factoren die stress veroorzaken en heeft daarmee een preventieve functie.
In Sprakeloos wordt weergegeven welke mogelijkheden het gebruik van non-verbale methodieken als creatieve therapie en dramatische expressie biedt voor vluchtelingenjongeren. Sprakeloos is de titel van de expertmeeting, die in 1998 in Utrecht gehouden is het kader van het project view, geïnitieerd door de vier grote gemeenten.

1999, alleen digitaal beschikbaar, 49 blz., geïllustreerd.

Terug naar publicaties