Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Terug naar publicaties

Het Culturele Interview - Deel 2 Beschouwingen

Het Culturele Interview - Deel 2 Beschouwingen

In gesprek met de hulpvrager over cultuur en context

Rob van Dijk, Huub Beijers, Simon Groen

2012 - 73 blz. - 987-90-75955-78-1

In deze publicatie reflecteren de auteurs in de vorm van vier beschouwingen op de aard en betekenis van het Culturele Interview. Kracht van het Culturele Interview ligt in de dialoog. In het aangaan van een gesprek met hulpvragers over leefwereld en achtergronden. Het is een kompas in de zoektocht naar betekenisgeving. Niet zozeer als rigide vragenlijst maar als richtlijn, ruggesteun en prikkel tot reflectie. Bedoeld om het zorgaanbod aan te passen aan de hulpvrager en te komen tot een gedeelde kijk op gezondheidsproblemen, genezing en herstel.

Het Culturele Interview is laagdrempelig, op de praktijk gericht en direct toepasbaar voor een brede groep hulpverleners in de gezondheidszorg. De toepassing ervan roept in de praktijk echter ook vragen op. Deze publicatie gaat daarom dieper in op onderwerpen zoals: hoe het Culturele Interview te duiden is, op welke wijze het inwerkt op het hulpverleningsproces en welke bijdrage het kan leveren aan het cultuursensitief maken van diagnostiek en behandeling.

Naast deze beschouwende publicatie over het Culturele Interview heeft Pharos ook een praktisch handboek uitgebracht getiteld: Het Culturele InterviewIn gesprek met de hulpvrager over cultuur en context. Deel 1: Praktijkervaringen.  

2012, ISBN 987-90-75955-78-1, 73 pagina’s. Uitverkocht. Deze uitgave is als pdf te downloaden.


 

'Het culturele interview' is opgenomen in de Interventie Database van RIVM Centrum Gezond Leven >>
Angst, depressie en SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) komen veel voor bij niet-westerse migranten. Ideeën over deze ziekten en het omgaan ermee zijn erg divers. Dat maakt het voor huisartsen en POH'ers GGZ soms lastig om goed aan te sluiten bij de eigen beleving van patiënten. Pharos, NIVEL en Zorggroep Almere hebben ter ondersteuning het Culturele Interview (CI) doorontwikkeld voor de POH-GGZ.

Terug naar publicaties