Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Gendergerelateerd geweld

Gendergerelateerd geweld is een zeer brede term. ‘Gender’ refereert aan de culturele invulling van mannelijkheid en vrouwelijkheid, bijvoorbeeld de ideeën dat een man kostwinner moet zijn en een vrouw zich kuis behoort te gedragen. Bij gendergerelateerd geweld is het geweld gekoppeld aan dergelijke stereotypen voor mannen en vrouwen. Vrouwen en kinderen zijn extra kwetsbaar, maar het gaat zeker niet alleen om geweld tegen vrouwen en meisjes. Ook mannen kunnen het slachtoffer worden van gendergerelateerd geweld.

Typen

Onder dit type geweld vallen onder andere:

Voor, tijdens en na de vlucht

De meeste vluchtelingen worden voor en tijdens hun vlucht geconfronteerd met ontberingen. Vrouwen en meisjes zijn het meest kwetsbaar in deze groep mensen die bescherming zoekt tegen oorlog en mensenrechtenschendingen. Sinds januari 2016 bestaat iets meer dan 55% van de vluchtelingen en migranten die in Europa aankomen uit vrouwen en kinderen. Niet zelden hebben zij in het herkomstland en onderweg te maken gehad met seksueel geweld en discriminatie.

Ook de centrale opvang in Nederland blijkt niet altijd veilig te zijn. Er is behoefte aan voorlichting en groepsgesprekken om dit thema aan te kaarten met de bewoners. Het blijft echter moeilijk om de discussie over zelfbeschikking van vrouwen en meisjes bespreek te maken binnen gesloten gemeenschappen en om met de weerstand daartegen om te gaan.

Geweld is niet gewoon

Het voorlichtingsproject Geweld is niet gewoon van Pharos en Movisie is een interventie die zich vooral richt op het gesprek aangaan met een bepaalde gemeenschap. Met behulp van animatiefilmpjes kunnen diverse vormen van gendergerelateerd geweld bespreekbaar worden gemaakt onder asielzoekers en andere nieuwkomers. De thema’s die worden behandeld zijn:

  • huiselijk geweld
  • seksuele intimidatie
  • gedwongen prostitutie
  • eergerelateerd geweld
  • discriminatie van homoseksuelen