Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Impact oorlog en vlucht op gezondheid

De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden of uit landen waar mensenrechten worden geschonden. Het is vooral angst die hen doet besluiten te vluchten en op zoek te gaan naar veiligheid en bescherming. Velen hebben ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Het verlaten van huis en haard betekent vaak een groot verlies.

Oorlog, geweld en marteling hebben een forse impact op de fysieke en psychische gezondheid van mensen. Fysieke problemen kunnen voortkomen uit verwondingen door oorlogsgeweld, door martelingen of mishandelingen. Dit kan leiden tot lichamelijke problematiek, zoals zenuwbeschadiging, slecht genezen fracturen of schade aan organen.

Psychische gezondheid

Daarnaast kunnen de gevolgen van het ervaren geweld op de psychische gezondheid groot zijn. Vluchtelingen hebben vaker dan gemiddeld een posttraumatische-stressstoornis of een depressie. Psychische klachten kunnen ook ontstaan door traumatische ervaringen tijdens de reis naar Nederland en tijdens de asielperiode.

Vluchtelingen laten vaak ook veerkracht zien. Zij willen een nieuw leven opbouwen in een veilige omgeving en grijpen de kansen aan die zij krijgen. Ondanks deze veerkracht kunnen gezondheidsproblemen invloed hebben op het functioneren en op het vermogen om Nederlands te leren en om te integreren.